گلجام، جلد ۹، شماره ۲۳، صفحات ۱-۶

عنوان فارسی سرمقاله: راهبردهای مدیریت دانش در نظام فرش دستباف ایران
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امیرحسین چیت سازیان |
دانشگاه کاشان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه کاشان (Kashan university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-616-11&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش عمومی و آموزش عالی
نوع مقاله منتشر شده گزارش علمی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات