مجله تغذیه و امنیت غذایی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۹۷-۱۰۸

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Dietary Approaches to Stop Hypertension on Weight, Body Composition, and Blood Pressure of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized Controlled Clinical Trial
چکیده انگلیسی مقاله   Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders in children. Children with ADHD usually have low blood pressure and weight disorders. Therefore, the present randomized clinical trial was conducted to evaluate the effect of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on weight and blood pressure of children with ADHD. Methods: In this research, 86 children aged 6 to 12 years with diagnosed ADHD according to Conner's Teacher's Questionnaire and DSM-4 criteria were investigated. Participants were randomly assigned into two groups to receive a DASH diet and a control diet for 12 weeks. Participants' anthropometric indices, blood pressure, physical activity, and dietary compliance were evaluated each month. Adherence to the diet was studied using a three-day food report completed by the participants' parents. Results: A total of 80 children completed the study (40 in each group). No significant difference was observed in any of the weight composition indices measured before and after the intervention between the study groups (P > 0.05). No significant difference was reported in the systolic and diastolic blood pressure between the study groups at the baseline. However, diastolic blood pressure increased in the DASH group significantly compared to the control group (P = 0.02). Conclusion: The DASH diet might increase the diastolic blood pressure in children with ADHD. Further studies with a longer follow-up period are necessary to confirm these results.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله | Yadollah Khoshbakht
Nutrition and Food Security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


| Reza Bidaki
Department of Psychiatry, Research Center of Addiction and Behavioral Sciences, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


| Mahdieh Hosseinzadeh
Nutrition and Food Security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


| Farhang Mirzavandi
Nutrition and Food Security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


| Amin Salehi-Abargouei
Nutrition and Food Security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iranنشانی اینترنتی http://jnfs.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-195-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده public specific
نوع مقاله منتشر شده orginal article
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات