مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مدلسازی فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده در محیط متخلخل بهبود بافته با نانو ذرات
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش فرآیند ذوب مواد تغییرفازدهنده بهبود یافته با نانوذرات در محیط­های متخلخل مورد بررسی قرار گرفت. معادلات حاکم با استناد به پارامترهایی همچون رایلی، استفان، پرانتل، دارسی به فرم بی ­بُعد خود منتقل شدند. به منظور مدلسازی فرآیند تغیرفاز از روش تعادل حرارتی استفاده شده است. سپس به روش المان محدود با استفاده از نرم افزار کامسول حل شده است .به عنوان هدف نهایی، اثر افزودن نانوذرات به مدلسازی فرآیند ذوب مواد تغییرفازدهنده در محیط­های متخلخل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که افزودن نانوذرات مس به سیال پایه غیر­­فلزی اکتادکان با یک فوم سرامیکی باعث افزایش رسانش سیال پایه و همچنین بهبود انتقال حرارت و فرآیند ذوب می ­شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مواد تغییرفازدهنده، نانوذرات، متخلخل، ذوب

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مجتبی ملکی |


محمد قلم باز |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-140-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر (برق، عمران، معماری، هیدرولیک، ماشین آلات کشاورزی، ساخت و تولید، متالوژی، ریاضی، فیزیک، شیمی و ...)
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات