مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر عدد پرانتل بر جریان و انتقال حرارت در جت برخوردی
چکیده فارسی مقاله
تغییرات در خواص فیزیکی سیال باعث می­شود که کاربرد مدل­های مختلف جریان آشفته مورد بحث قرار گیرد. در گذشته تحقیقات بیانگر این نکته بود که عدد پرانتل آشفته بصورت ثابت در کل یک جریان و برابر 1 و یا نزدیک آن است. اما تحقیقات اخیر نشان می­دهد که عدد پرانتل آشفته احتمالا تابعی از متغیرهای حرارتی مایع و همچنین خواص فیزیکی آن است. لازم به ذکر است که تغییر خواص فیزیکی سیال نیز قابل توجه است. از طرفی امروزه توربین­های گازی نقش مهمی در صنعت ایفا می­کنند، بنابراین بالا بردن راندمان این توربین­ها اهمیت ویژه­ای پیدا می­کند. یکی از راه­های افزایش راندمان توربین گاز، افزایش دمای گاز در داخل محفظه­ی احتراق است. این افزایش دما باعث افزایش دمای ورودی توربین می­شود و در پی آن با توجه به اینکه پره­های توربین توانایی تحمل دمای بالا را ندارند، از روش­های خنک­کاری پره­های توربین استفاده می­شود. تا از این طریق طول عمر پره­های توربین افزایش یابد. در تحقیق حاضر سعی شده تا با بررسی تحقیقات گذشته در زمینه تاثیر عدد پرانتل آشفته بر جریان و انتقال حرارت در جت برخوردی گام مثبتی در زمینه افزایش طول عمر پره­های توربین برداشته شود. بررسی­ها نشان داد این نکته که عدد پرانتل آشفته در کل یک جریان بصورت ثابت و برابر 1 و یا نزدیک آن است، رد می­شود. با بررسی اعداد مختلف پرانتل آشفته و تاثیر آن بر توزیع ناسلت محلی، مشخص شد که افزایش عدد پرانتل آشفته باعث بهبود کیفیت و دقت نتایج حاصل از ناسلت محلی می­شود. همچنین با مقایسه­ی نتایج بدست آمده از روش صریح مرتبه دو و مدل پخش گردابه­ای ساده، مقدار 7/0 بعنوان جایگزین مقدار رایج پیش فرض عدد پراتل آشفتگی (یعنی 85/0) پیشنهاد می­شود. زیرا با اعمال عدد پرانتل آشفتگی برابر 7/0، پیش­بینی مناسبی از توزیع دما در خنک­کاری لایه­ای در هندسه­ی مورد بررسی مشاهده شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عدد پرانتل آشفتگی، جت برخوردی، خنک‌کاری، عدد ناسلت، انتقال حرارت

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی ارشادی |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-166-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر (برق، عمران، معماری، هیدرولیک، ماشین آلات کشاورزی، ساخت و تولید، متالوژی، ریاضی، فیزیک، شیمی و ...)
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات