مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۲۳-۳۱

عنوان فارسی تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی جریان اجباری آب شور در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی
چکیده فارسی مقاله
هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی جریان اجباری آب شور در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی می باشد. در این راستا یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی هرمی طراحی و ساخته شده است. آزمایش ها در شهر اهواز که در موقعیت جغرافیایی ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی و با ارتفاع ۱۲ متر از سطح دریا واقع شده‌است، در فصل پاییز با میانگین دمای هوای 26 درجه سانتی گراد و در دو حالت با جریان اجباری آب شور و بدون آن صورت گرفته است. جهت اجباری کردن جریان آب شور درون مخزن از یک پمپ آب با توان  28.8  وات استفاده شده است. نتایج تحلیل انرژی و اگزرژی نشان داد که ، میانگین راندمان گرمایی دستگاه ساخته شده در دو حالت وجود جریان اجباری و عدم وجود جریان اجباری در ماه آبان به ترتیب 18% و 25% و در ماه آذر به ترتیب 16% و 21% محاسبه گردید. راندمان اگزرژی دستگاه در ماه آبان برای دو حالت وجود و عدم وجود جریان اجباری به ترتیب 14% و 20% و برای ماه آذر به ترتیب 9% و 13% محاسبه شد  که نشان دهنده کاهش راندمان اگزرژی در حالت وجود جریان اجباری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آب شیرین کن، انرژی خورشید، جریان اجباری

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد امین ارشادی |


علی ارشادی |نشانی اینترنتی http://jeed.iaud.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-27-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات