آزمایشگاه و تشخیص، جلد ۱۱، شماره ۴۴، صفحات ۴۱-۴۸

عنوان فارسی MicroRNA- ها: بیومارکرهای جدید برای تشخیص -HIV
چکیده فارسی مقاله
با توجه به افزایش روز افزون مبتلایان به ایدز و مرگ و میر ناشی از آن، درمان بحث بسیار مهمی برای جلوگیری از این میزان است که آن هم وابسته به تشخیص زود هنگام و دقیق می باشد. در حال حاضر روش های تشخیصی  از جمله کشت ویروس، تست های سریع و وسترن بلات و ... برای این عفونت وجود دارند که از بین آن ها HIV RNA TESTING خصوصا APTIMA HIV RNA ASSAY و تست های EIA نسل چهارم که علاوه بر آنتی بادی های IgG و IgM می تواند آنتی ژن P24 را نیز تشخیص دهد، از حساسیت و اختصاصیت بالایی برخوردارند که توسط سازمان های FDA و CDC توصیه و تایید شده اند. روش تشخیصی دیگری که نسبتا جدید می باشد، اندازه گیری اختلاف میزان MIRNA هاست که این ها بیومارکر هایی پایدار، قابل شناسایی، قوی و مقرون به صرفه می باشند و برای تشخیص و پیش آگهی و پیگیری روند بیماری مناسب هستند.
روش کار: مقالات مربوطه با استفاده از کلید واژه ها در بازه سال های 1988 تا 2019 در پایگاه های اطلاعاتی  PubMed, Sciencedirect, Karger, Googlescholar و Embase جستجو و بررسی شد که 31 مقاله مرتبط در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایدز، بیومارکر، تست تشخیصی، HIV، MicroRNA

عنوان انگلیسی -MicroRNAs: New biomarkers for diagnosing HIV-
چکیده انگلیسی مقاله
According to the increasing number of AIDS patients and their deaths, Treatment is a very important debate to prevent this Which is dependent on early and Accurate diagnosis. Currently, there are different diagnostic methods, including virus cultures, rapid tests, western blot, and other tests for this infection. Among these, HIV RNA TESTING, especially APTIMA HIV RNA ASSAY and fourth generation EIA tests can detect P24 antigens, IgG and IgM antibodies. These tests are highly sensitive and highly recommended, which are approved by the FDA and CDC organizations. In addition, the other new diagnostic method is the using of MicroRNA as a novel diagnostic biomarker for HIV. In this strategy difference between the miRNAs are measured to determine which biomarkers are stable, identifiable, robust, affordable, and are suitable for diagnosis, prognosis and follow-up patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله AIDS, Biomarker, Diagnostic test, HIV, MicroRNA

نویسندگان مقاله صفا طهماسبی | Safa Tahmasebi
Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

محدثه خداوردیان | Mohadeseh Khodaverdian
Zanjan University of medical sciences, Zanjan, Iran
دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

شبنم بابایی | Shabnam Babaei
Zanjan University of medical sciences, Zanjan, Iran
دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران


نشانی اینترنتی http://labdiagnosis.ir/browse.php?a_code=A-11-25-287&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ایمنی شناسی (ایمونولوژی)
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات