آزمایشگاه و تشخیص، جلد ۱۱، شماره ۴۴، صفحات ۱۹-۲۴

عنوان فارسی تکنیک نمونه برداری از ناخن و تفسیر نتایج بدست آمده از آزمایش در اونیکومایکوزیس-بخش دهم
چکیده فارسی مقاله
در صورتی که بر اساس نمای ظاهری ناخن، اونیکومایکوزیس مطرح و مورد تردید باشد، برای تایید آن اقدامات آزمایشگاهی نظیر آزمایش مستقیم میکروسکوپی و کشت مورد نیاز است. زیرا درمان نیازمند استفاده طولانی مدت از عوامل دارویی سیستمیک است که خود دارای عوارض جانبی می باشند. در این ارتباط، یکی از مشکلات شایع و معمولی تکنیک نامناسبِ نمونه برداری ناخن است که باعث از دست دادن اطلاعات اساسی می شود. همچنین استفاده از ترمینولوژی نا آشنا که در گزارش نتایج کشت به کار می رود ممکن است موجب سر درگمی پزشکان شده و منجر به تفسیر غلط و مانع از تصمیم گیری برای اقدام درمانی مناسب گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اونیکومایکوزیس، درماتوفیت ها، کچلی ناخن، بیماری قارچی ناخن، بدشکلی های ناخن، بیماری های ناخن

عنوان انگلیسی Nail Sampling techniques for Diagnosing of onychomycosis-Section 10
چکیده انگلیسی مقاله
The clinical suspicion of onychomycosis based on appearance of the nails, requires fungal culture for confirmation. The unfamiliar terminologies used in reporting culture results leads to misinterpretation and hamper treatment decision. Accurate laboratory diagnosis of onychomycosis depends on the quality of sample collection, and reporting by microbiologist. Site selection for sampling depends on clinical suspicion of the possible pathogen. For non-dermatophyte molds, nail plate, nail bed and subungual debris provide better specimens for culture. If candida is suspected, the sample is best taken from the proximal and lateral edges of the nail. Aseptic technique prevents overgrowth of contaminants which may suppress growth of pathogenic fungi. Adequate sampling increases chances of obtaining positive results. Histopathologic examination with PAS staining is considered as gold standard test for diagnosing of onychomycosis. Direct microscopy by KOH and culture when used these two procedures in combination, would have better sensitivity than each of them alone.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nail diseases, Onychodystrophy, Onychomycosis

نویسندگان مقاله محمد قهری | Mohammad Ghahri
Imam Hossein University, Tehran, Iran
استادیار دانشگاه امام حسین (ع)


نشانی اینترنتی http://labdiagnosis.ir/browse.php?a_code=A-11-25-283&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده قارچ شناسی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات