پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۱۵-۲۴

عنوان فارسی الگوریتمی جامع برای انجام واهمامیخت ناپایا با تفکیک پذیری بالا در حضور نوفه گوسی و اسپایکی
چکیده فارسی مقاله در بسیاری از حوزه‌های علوم به دست آوردن اطلاعات در مورد یک کمیت نیازمند تئوری وارون است. در این موارد با استفاده از تئوری وارون اطلاعات آن کمیت از اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم آن استخراج می‌شود. در تئوری وارون به همان اندازه که نوشتن یک تابع هزینه مهم است؛ حل آن نیز اهمیت دارد. در اکثر مسائل وارون خطی و محدب، تابع هزینه غیرخطی بوده و از روش‌های تکراری برای حل آن استفاده می‌شود. در این روش­ها تعیین پارامتر منظم سازی، سرعت همگرایی و کیفیت جواب از موارد مورد بحث است و داشتن روشی جامع، کم‌هزینه و قابل اعتماد بسیار ارزشمند است. مسئله واهمامیخت ناپایا به عنوان یک مرحله مهم از پردازش داده‌های لرزه‌ای و ابزاری کلیدی برای بهبود تفکیک پذیری زمانی، یک مسئله وارون خطی، مقید و بَد وضع با تابع هزینه غیرخطی (چنانچه اثر جذب و موجک معلوم باشند، در غیر این صورت مسئله غیرخطی است) است؛ که حل آن دشوار است. در این مقاله روشی برای حل این بهینه‌سازی در حضور نوفه گوسی و یا اسپایکی پیشنهاد می‌شود؛ که به روزرسانی پارامتر را به صورت خودکار انجام می‌دهد و جوابی پایدار و قابل اعتماد در حالت­های مختلف ارائه می‌دهد. روش پیشنهادی به انتخاب پارامتر منظم سازی اولیه و جواب اولیه وابسته نیست و پاسخ نهایی در تابع هزینه صدق می‌کند. نتایج اعمال روش پیشنهادی بر مثال‌های مصنوعی و داده­های واقعی نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی پایدار و سریع بوده و نسبت به تغییر پارامتر منظم سازی اولیه مقاوم است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واهمامیخت ناپایا، تنکی، تابع هزینه غیرخطی، واهمامیخت تنک، فیلتر وارون Q،

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله واهمامیخت ناپایا,تنکی,تابع هزینه غیرخطی,واهمامیخت تنک,فیلتر وارون Q

نویسندگان مقاله سیدحسین سیدآقامیری |
دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

علی غلامی |
دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://jrag.shahroodut.ac.ir/article_960_70c47464db0c1bc8cd2a270aecbd6f2e.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات