دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۸۶، شماره ۸۶، صفحات ۲۱۰-۲۳۸

عنوان فارسی باز پژوهی اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهای تجارتی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
چکیده فارسی مقاله چکیده:
وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت،  نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد.  سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که  اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود.  به مرور زمان و  با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل  کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی  از هدف اصلی  دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی  برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد.   با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد . 
کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ،  تقسیم اموال ورشکسته.

 
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلید واژه ها، اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ، تقسیم اموال ورشکسته

عنوان انگلیسی Re research and comparative study of the principle of pari passu in Iran and England legal system
چکیده انگلیسی مقاله Abstract
When a company exposed to liquidation process the most important question is how its property should distribute between creditors.
Since after the bankruptcy, creditors scramble to the property of  insolvent an orderly and systematic framework is needed to scheduled this process in order to avoid more detriment and assist the insolvent to reorganize the business.
Principle of equality of creditors or Pari passu is the fundamental principle in liquidation process and it means all the unsecured creditors are equally managed with out any display of preference.
Recently, with augmentation of different types  of  exceptions, many lawyers suppose that the principle did not have efficiency anymore.
 New approach of legal system toward reorganization ofcompanies is another reason for them to  try to render alternative solutions for pari passu.
In our  country trade law, the principle of equality of creditors did not expressly presented and there for, this article is to analysis new prospect of principle to help the internal legislator to provide a comprehensive approach toward this principle and ways of distribute the insolvent property.

 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, principle of equality of creditors,liquidation,bankruptcy-insolvency,distribution of insolvent property

نویسندگان مقاله علیرضا عالی پناه | Alireza Aali panah
shahid beheshti university
دانشگاه شهید بهشتی

نرگس گلپایگانی | narges golpayegani
shahid beheshti university
دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-2221-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق خصوصی
نوع مقاله منتشر شده تحلیلی و انتقادی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات