فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1382، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ترجمه قرآن: چالشها و راهکارها 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۲ چالشهای فرهنگ نگاری در ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ حدود ترجمه پذیری شعر 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۴ تعیین ترتیب ارائه متون برای ترجمه بر اساس سطح دشواری 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۵ رابطه ترجمه شناسی و زبانشناسی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ مطالعات ترجمه: فرهنگ، زبان و ادب 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۷ زمان: تفاوت عمده میان ترجمه شفاهی ومکتوب 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه