فهرست مقالات


مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 1399، جلد ۱۰، شماره ۳۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی‌های اجتماعی (موردمطالعه شهروندان تهران) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۳ تحلیل آماری تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش عالی در ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۴ الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۵ مقایسه «الگوی راهبردی برنامه ریزی پیشگیری از جرم» با الگوهای جزئی نگر 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ توسعه شاخص های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ تعقیب نقض های حقوق بین الملل بشردوستانه مرتبط با شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین در دیوان بین المللی کیفری 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۸ مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد تخریب شخصیت و الگوهای دینی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۰ الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه