فهرست مقالات


مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 1398، جلد ۱۵، شماره ۴(پیاپی۴۲)
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شروط محدودکننده و ساقط کننده مسوولیت بیمه‌گذار در بیمه مضاعف (با تاکید بر حقوق انگلیس) 1399/2/28 - Get XML Data ۲ بار
۲ تحلیل میزان آگاهی مدیران و مربیان ورزش از شاخص‌های مسئولیت مدنی در زمینه فعالیت‌های ورزشی 1399/2/28 - Get XML Data ۲ بار
۳ بررسی تطبیقی ماهیت وآثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کیفری ایران و آمریکا 1399/2/28 - Get XML Data ۱ بار
۴ تبیین مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق آن با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 1399/2/28 - Get XML Data ۲ بار
۵ تاثیر وضع مالی زوج بر انواع مهریه 1399/2/28 - Get XML Data ۱ بار
۶ جستاری در باب مبانی تجرّی در قیاس با جرم محال 1399/2/28 - Get XML Data ۲ بار
۷ شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه 1399/2/28 - Get XML Data ۱ بار
۸ رویکرد سیاست جنایی در حمایت از حقوق اساسی ملت با تأکید بر مداخلۀ دولت (حکومت) و جامعۀ مدنی 1399/2/28 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه