فهرست مقالات


پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 1398، جلد ۱۹، شماره ۱۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۲ نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۳ نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۴ رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: بررسی و نقد کتاب ویرزبیکا 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۵ گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۶ نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۷ تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۸ نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۹ تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفه زبان 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های A-G) 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ نقد و بررسی زردشت و گاهان 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۷ نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشته II 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
۱۸ واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور 1399/2/28 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه