فهرست مقالات


مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، ۱۳۹۸، جلد ۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ مرگ ‌و میر در استان‌های ایران ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۲ یک آیه، یک برداشت ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۸ بار
۳ بررسی هزینه تمام شده مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی دولتی بر اساس مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با هزینه مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی خصوصی شهر مشهد در سال ۱۳۹۵ ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۹ بار
۴ مدلسازی عوامل مدیریتی مؤثر در الگوی مقررات گذاری و نظارت بر صندوق‌های بیمه اجتماعی کشور ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۵ بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان ستاد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۶ ارائه الگوی اجرای مؤثر سیاست‌های نظام سلامت کشور ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۷ رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۸ دستاوردها و چالش های اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در ایران: دیدگاه مدیران و مجریان ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱ بار
۹ تحلیل عملکرد سیستم صف بخش اورژانس: رویکرد شبیه سازی مبتنی بر طراحی آزمایش ها ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه