فهرست مقالات


هنرهای صناعی اسلامی، ۱۳۹۷، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بازسازی افق انتظار آثار هنری کاربردی ایران در عصر اسلامی (به استناد متون ادب فارسی) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۳ بار
۲ مطالعۀ تطبیقی مؤلفه‌های تصویری در پنج نگارۀ معراج حضرت رسول (ص) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۸ بار
۳ زمینه های پژوهشیِ هنرهای صناعی ایران از منظر جامعه شناسی هنر (مطالعه موردی: قالی) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۰ بار
۴ جایگاه حضرت یونس(ع) در مجموعه آثار محمود فرشچیان با رویکرد نظریه «تک اسطوره» جوزف کمبل ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۳ بار
۵ نشانه‌شناسی نقش ماهی با رویکرد عرفانی در سه نمونه از سفالینه‌های عصر معاصر (مطالعه موردی مند گناباد) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
۶ بررسی انتساب زمانی، مکانی و هویت هنرمند یک هلالی ستون‌دار مزین به کاشی هفت‌رنگ ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۲ بار
۷ گونه‌شناسی تطبیقی تشعیر نگاره‌های خمسه نظامی تهماسبی(کدOR ۲۲۶۵) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۹ بار
۸ تحلیل گفتمانی مدل آزمون در ۲ نگاره‌ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه‌ی صفویه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۹ بار
۹ بررسی نوع رودوزی و روکاری و مفاهیم نقش‌‌مایه‌ها در ساختار هشت نمونه از سجاده‌ها‌ی پارچه‌ای دوره قاجار ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۶ بار
۱۰ بررسی تحلیلی و ساختار شناسانه جووک کاری‌ صندوق قبرهای چوبی بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۲ بار
۱۱ بررسی رابطه جایگاه اجتماعی و انتخاب رنگ البسه در نگاره های دوره‌ی صفویه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۵ بار
۱۲ بررسی و شناخت رنگزاهای هنری ایران دورۀ اسلامی در کتابت و نگارگری (بر اساس شعر شاعران سبک خراسانی) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه