فهرست مقالات


مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، ۱۳۹۵، جلد ۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر تجربی ریزساختار بر چقرمگی شکست و سختی، فولاد دوفازی فریتی- مارتنزیتی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۲ بهبود خواص رئولوژیکی و تریبولوژیکی گل حفاری با استفاده از نانوذرات ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه