فهرست مقالات


مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، ۱۳۹۸، جلد ۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر خواص مکانیکی اتصالات نامشابه فولاد گالوانیزه کم کربن و آلومینیوم ۶۰۶۱-T۶ با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۲ تاثیر وجود خط‌جوش بر استحکام کششی قطعات قالبگیری تزریقی تولیدشده از کامپوزیت پلی‌پروپیلن/ باگاس نیشکر و بررسی اثر دمای مذاب و ترکیب مواد ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
۳ بهینه سازی خواص تشعشعی بهینه نانو مقیاس در محدوده نوری مرئی، فروسرخ و فرابنفش با الگوریتم ازدحام ذرات ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۴ تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی جریان اجباری آب شور در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۵ آنالیز انرژی- اگزرژی و مطالعه پارامترهای نیروگاه چرخه ترکیبی بر پایه توربین گازی و توربین بخار ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۶ اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی آب درون محفظه مستطیلی شکل با دو دیواره غیر صاف به روش شبکه بولتزمن ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه