فهرست مقالات


پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، ۱۳۹۸، جلد ۲۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ برآورد مشخصه‌های کمی تک درختان جنگلی با استفاده از داده‌های لیزر اسکنر هوایی در بخشی از جنگل‌های شصت کلاته گرگان ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۲ تحلیل پوشش گیاهی در حاشیۀ جاده‌های خاکی چند سال ساخت (مطالعۀ موردی: جنگل‌های ناو اسالم در غرب استان گیلان) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۳ خصوصیات خاک و جنگل‌شناسی در جنگل‌کاری‌های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل‌های غرب مازندران ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۴ ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگلکاری با استفاده از روش ANP (حوضه آبخیز ارنگه، استان البرز) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۵ ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۶ بهبود ویژگی‌های مکانیکی، نوری و ضد‌باکتری کاغذ با استفاده از سلولز نانو‌فیبریله‌شده تیماره شده با نانو ذرات نقره ‌ ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
۷ مروری بر رئولوژی نانوالیاف سلولزی در کاغذسازی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۸ تاثیر پیش اختلاط کربنات کلسیم رسوبی با پروتئین سویا ایزوله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه