فهرست مقالات


علوم زراعی ایران، ۱۳۹۸، جلد ۲۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثرکم‌آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش سورگوم دانه‌ای Sorghum bicolor L. Moench) ( ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۲ اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه دو اکوتیپ‎ گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۶ بار
۳ ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم (Triticum turgidum L. ) در مناطق معتدل ایران ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۴ اثر مصرف ورمی کمپوست بر عملکرد دانه و کیفیت محصول در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare L.) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۰ بار
۵ شناسایی عوامل محدود کننده تولید و پایش خلاء عملکرد دانه ارقام بومی برنج (Oryza sativa L.) در استان مازندران ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۶ ارزیابی پتانسیل عملکرد و مقاومت هیبریدهای جدید چغندرقند (Beta vulgaris L.) به بیماری ریزوکتونیا (Rhizoctonia solani) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه