فهرست مقالات


علوم باغبانی ایران، ۱۳۹۸، جلد ۵۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی دورگ‌های اصلاحی و زودرس انگور از نظر عملکرد و کیفیت محصول ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۲ اثر سوپرجاذب و شرایط کم‌آبیاری تنظیم‌شده بر کیفیت انبارمانی میوه آلوی ژاپنی (Prunus salicina) رقم سانتاروزا ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۳ اثر تغذیه برگی آهن و روی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه سیب ’دلبار استیوال‘ ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۴ دورگ‌گیری بین‌گونه‌ای سوسن چلچراغ و ارقام تجاری لیلیوم با روش گرده‎افشانی خامه قطع‌شده و کشت قطعات تخمدان ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱ بار
۵ ارزیابی تأثیر غنی‌سازی بستر کشت با مکمل‌های شیمیایی و زیستی بر برخی ویژگی‌های کیفی و عملکرد قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۶ ارزیابی برخی از پاسخ‌‌های فیزیولوژیکی پایه‌‌های پیوندشده و غیر پیوندی بادام به تنش خشکی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۱ بار
۷ ارزیابی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و قارچ‌های مایکوریزا بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۸ بررسی خصوصیات رویشی، پومولوژیک و عملکردی برخی از ارقام گلابی وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۹ اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پرتقال تامسون‌ ناول ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۱۰ تأثیر محلولپاشی برگی یدات‌پتاسیم بر تحمل به شوری توت‌فرنگی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۹ بار
۱۱ تغییرات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در گیاهان جوان سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در شرایط تنش خشکی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۱۲ تغییرات ویژگی‌های مورفوفیزیولوژی و عملکرد اسانس برگ و گل سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید (SNP) تحت تنش خشکی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه