فهرست مقالات


دانش حسابرسی، ۱۳۹۸، جلد ۱۹، شماره ۷۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه نظری چارچوب گزارشگری مالی چند ارزی و تک ارزی با توجه به کاهش ارزش واحد پول گزارشگری و اثرات آن بر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
۲ بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۳ فاصله ادارکی پیرامون مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» و هستی شناسی آن ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۴ تحلیلی بر ساختار روابط حسابرسی با استفاده از روش تحلیل شبکه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۵ کیفیت کارکنان و اثربخشی کنترلهای داخلی: نقش تعدیلی نظارت خارجی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۶ تأثیر تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و ضعف در کنترل های داخلی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۷ بار
۷ تأثیر محافظه کاری بر حق الزحمه حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۸ تأثیر نقدشوندگی سهام بر پاداش هیأت مدیره با تأکید بر کیفیت حسابرسی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۹ بررسی تأثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
۱۰ نقش کیفیت گزارشگری مالی در تغییر اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه