فهرست مقالات


دانش آب و خاک، ۱۳۹۸، جلد ۲۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی توزیع زمانی بارش‌های روزانه با روش منحنی‌های بارش نرمال (NRC) (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
۲ اثر تلقیح برخی کودهای میکروبی فسفاته بر شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۶ بار
۳ شبیه‌سازی جریان غیر دائمی در انتهای لوله رانش ایستگاه پمپاژ ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱ بار
۴ ارزیابی کارایی روش‌های مختلف ایستاسازی داده‌ها با استفاده از مدل‌های خانواده ARIMA ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
۵ تعیین سهم جریان زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه گدارچای با استفاده از روش‌های اکوهیدرولوژیکی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۶ بار
۶ بکارگیری روش‌های پرش قورباغه و لکس درمدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۵ بار
۷ پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت سلماس با مدل سینتکس و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۶ بار
۸ تهیه نقشه شوری خاک سطحی با استفاده از فن‌آوری سنجش از دور (مطالعه موردی: اراضی جنوب استان آذربایجان غربی) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه