فهرست مقالات


International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-، ۱۳۹۸، جلد ۳۰، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Identifying and Ranking Supply Chain Management Damages Using Analytic Network Process (FMCG Case Study) ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۷ بار
۲ A sequence dependent set-up times Job shop scheduling problem with consideration learning effects and availability constraint ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۱۱ بار
۳ Providing Interpretive Structural Model of Supply Chain Agile Practices in Iran's Defense Industries ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۶ بار
۴ Two-level supply chain quality improvement through a wholesale price coordination contract on pricing, quality and services ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۶ بار
۵ On Attributes of Objects in Object-Oriented Software Analysis ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۶ Integration of grey-based Taguchi technique in optimization of parameters process during the turning operation of 16MnCr5 steel ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۷ Prevention of Cardiovascular Diseases by Combining GIS and Fuzzy Best-Worst Decision-Making Algorithm in Areas of Tehran ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۷ بار
۸ A Game Theoretic Approach for Greening, Pricing, And Advertising Policies in A Green Supply Chain ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه