فهرست مقالات


طلوع بهداشت یزد، ۱۳۹۸، جلد ۱۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۲ مقایسه کیفیت زندگی، عملکرد خانواده و سبک های فرزندپروری در خانواده های دو سر شاغل و تک نان آور شهر یزد ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۳ بررسی رابطه نگرش به تحقیق با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۴ بررسی رابطه سلامت معنوی با رفتارهای مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۵ ارتباط بین سلامت معنوی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان دبیرستانی شهر فیروزآباد استان فارس ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۳ بار
۶ آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) شهر یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۷ مطالعه رابطه استرس شغلی وعوامل مرتبط با حوادث کاری در کارکنان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر یزد ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
۸ بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۸/۶/۲۶ - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه