فهرست مقالات


پژوهش های دانش زمین، ۱۳۹۸، جلد ۱۰، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی و تعیین عوامل موثر بر کیفیت منابع آب دشت گله‌دار، جنوب فارس ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱۰ بار
۲ اولین گزارش مهره‌داران دریایی کرتاسه پیشین (سازند داریان) در برش سیوند، شمال شرق شیراز ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۳ سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و دما-فشارسنجی سنگ‌های آتشفشانی محدوده‌ی ابارق- حرمک، باختر پهنه لوت، ایران مرکزی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۴ کاربرد نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی در پهنه‌بندی نوع زمین شهر قم ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۵ معرفی و بررسی رخداد کانی سپیولیت در منطقه تنبو، جنوب شرقی میناب، ایران ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۴ بار
۶ شیمی کانی استوک تونالیتی کمپلکس ماهیرود پهنه زمین‌درز سیستان، شرق ایران ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۶ بار
۷ مطالعه پتروفابریک و میکروتکنونیک سنگ‌های دگرگونی جنوب‌شرق فریمان به منظور بازسازی تحولات دگرگونی منطقه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱۱ بار
۸ سنگ چینه‌نگاری و زیست چینه‌نگاری سازند آسماری در برش چینه‌شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۹ تحلیل‌ مورفولوژیکی و مورفودینامیکی مئاندرهای رودخانه شلمان‌رود، استان گیلان ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۶ بار
۱۰ اثر پارامترهای محیطی ایستگاه‌ بر ویژگی‌های باد در ایستگاه‌های سینوپتیک استان کرمانشاه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۱۱ ارزیابی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه سرپل‌ذهاب با استفاده از تحلیل پارامترهای مورفومتریک ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۷ بار
۱۲ کاهش اثرات مخاطرات طبیعی (زلزله) بر محیط‌زیست شهری با تأکید بر ظرفیت‌ سازی (موردپژوهشی: شهر زاهدان) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۸ بار
۱۳ ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
۱۴ شبیه‌سازی آستانه دمایی موج گرما طی دوره گرم سال در ایران براساس سناریوهایRCP در بازه زمانی (۲۰۱۶ -۲۰۴۵) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه