فهرست مقالات


پژوهش های آبخیزداری، ۱۳۹۸، جلد ۳۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی کارکرد مدل های برنامه ریزی ژنتیک و خودهمبسته میانگین متحرک در پیش بینی آب‌دهی روزانه در آبخیز امامه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۲ اولویت بندی مکان‌های مناسب ساخت سد زیرزمینی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس در آبخیز صادق‌آباد، استان فارس ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۳ ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت صحرای باغ لار ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۶ بار
۴ ارزیابی تغییر زمانی و مکانی آب سطحی مازاد در برخی از آبخیزهای استان اردبیل ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۳ بار
۵ ارزیابی تغییر مکانی کیفیت و تعیین شبکه بهینه پایش آب زیرزمینی دشت شهرکرد با روش‌های زمین آمار ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۵ بار
۶ بررسی کارآیی ساختارهای مختلف مدل ترکیبی در روش انگشت‌نگاری رسوب برای تعیین سهم منابع مختلف رسوب ته‌نشین‌‌شده در مخزن سد خاکی لاور فین، استان هرمزگان ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۷ تحلیل پایداری بندهای سنگی- ملاتی آبخیز کِلِستان شیراز ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه