فهرست مقالات


مهندسی عمران امیرکبیر، ۱۳۹۸، جلد ۵۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل تغییرات افت ناشی از وجود موانع در شبکه تهویه معادن با استفاده از شبیه سازی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
۲ ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی تاثیر انحراف تیر در اتصال گیردار فلنجی تیر به ستون بر افت مقاومت اتصال ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی آزمایشگاهی تاثیر بار ثابت بر روی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده به وسیله پلیمرهای مسلح الیافی (FRP) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی پارامتریک دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی قرار گرفته بر روی بستر تراکم پذیر ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۶ ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر سیستم های تصفیه لجن تصفیه خانه های فاضلاب اردبیل و خلخال ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۳ بار
۷ بررسی ازمایشگاهی اثر موقعیت قرارگیری طوقه های مشبک بر عمق ابشستگی پایه پل دوکی شکل ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۸ دقت پیش‌بینی مدول الاستیسیته با استفاده از روش محاسبات معکوس و مدل‌های مبتنی بر پارامترهای مستقل در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۹ امکان‌سنجی تزریق ‌هم‌زمان هیدرولیکی و الکتروفورتیک سیلیس کلوئیدی در ماسه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
۱۰ بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۱۱ بررسی تأثیر برهم‌کنش ماشین TBM و زمین بر روی تغییرات نیروی پیشران و نرخ نفوذ ماشین-مطالعه‌ی موردی: تونل انتقال آب کرج-تهران(قطعه‌ی ۲) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۱۲ بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۴ بار
۱۳ ارزیابی رفتار تحکیمی و مقاومت برشی خاک‌های رسی آلوده به شیرابه‌ زباله‌ی جامد شهری‌ ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۱۴ تعیین ضریب نفوذ یون کلراید در بتنهای کربناته شده حاوی میکروسیلیس ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۱۵ تعیین شرایط بهینه ظرفیت جذب و درصد جذب یون‌های سیانید با استفاده از گل قرمز فعال‌شده ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه