فهرست مقالات


علوم و تحقیقات بذر ایران، ۱۳۹۸، جلد ۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تغییرات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد گاوزبان (Borago officinalis L.) در واکنش به پیش‌تیمار بذر و فواصل مختلف آبیاری ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۲ تأثیر پیش‌تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان‌سیاه تحت شرایط تنش خشکی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۳ ارزیابی همبستگی سبزشدن گل راعی با جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز تحت تیمارهای افزایش کارآیی بذر ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
۴ تأثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس ۲۶۰ (فجر) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۵ تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و چرخه‌ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۶ اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و فعالیت‌های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۷ بهبود جوانه‌زنی بذر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) با عناصر کلسیم و روی تحت تنش شوری ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۸ تأثیر سولفات‌مس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۹ اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۱۰ ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید KSC ۷۰۴ تحت آزمون پیری تسریع‌شده ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه