فهرست مقالات


روش ها و مدل های روان شناختی، ۱۳۹۸، جلد ۱۰، شماره ۳۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ساختار عاملی سازه‌های اخلاق کار اسلامی و اخلاق کار پروتستانی در دانشجویان ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۲ اثر بخشی سطح سوم پاسخ به مداخله (TIRE۳) بربهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی اثربخشی روایت درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
۴ رابطه ی علّی سلامت روان، سبک زندگی، مهارت های زندگی و کیفیت زندگی زناشویی با میانجی گری باورهای ارتباطی، بخشودگی و انتظارات قبل از ازدواج ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۴ بار
۵ مدل معادله ساختاری شایستگی‌های رهبری اخلاقی پایدار و پیامدهای توسعه پایدار- نقش واسطه‌ای کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۶ اثر بخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر ابعاد تعارضات زناشویی در کارکنان متاهل بیمارستان شهید بهشتی شیراز ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۷ تأثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) بر کاهش نشانگان این اختلال ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و روحیه‌ی معلمان زن شهرستان مشهد ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۹ مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میزان علائم اضطراب اجتماعی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ مطالعه تطبیقی مدل‌های فرهنگ‌سازمانی " دنیسون " و "کوئین و کامرون " مطالعه موردی در آموزش‌وپرورش ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه