فهرست مقالات


دیدگاه های حقوق قضایی، ۱۳۹۸، جلد ۸۶، شماره ۸۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۲ بازپروری بزه‌کاران و تجارب بزه دیدگان از عدالت ترمیمی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۳ بار
۳ تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری های بین المللی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۴ ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و آمریکا ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۵ ابتکار دادستان دیوان کیفری بین المللی برای آغاز تحقیقات ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی تطبیقی حریم خصوصی زندانیان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۷ نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی ضابطه دیه شکستگی استخوان:مقارنه قانون با فقه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۹ چشم‌انداز اصل شناسایی متقابل و چالش‌های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۱۰ باز پژوهی اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهای تجارتی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه