فهرست مقالات


مجله میکروب شناسی پزشکی ایران، ۱۳۹۸، جلد ۱۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ خواص ضدباکتریایی روغن های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) ازونه‌شده روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۲ تشخیص و بررسی فراوانی ویروس سایتومگال در بیماران سکته مغزی و مقایسه آن با گروه کنترل با روش PCR ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره ترکیبی سه گیاه کلپوره، فلفل سیاه و چای سبز بر باکتری‌های پاتوژن مقاوم به آنتی‌بیوتیک ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۲ بار
۴ شناسایی مولکولی Ureaplasma urealyticum و Chlamydia trachomatis در زنان مبتلا به اندومتریوز ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۵ شناسایی اشریشیاکلی O۱۵۷:H۷ درگوشت گاوهای کشتار شده شهر مشهد با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی سروواریته‌های غالب لیستریا منوسیتوژنز با فنوتیپ و ژنوتیپ‌های جدا شده از سقط جنین‌های خودبخودی انسانی در تهران ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۰ بار
۷ افتراق انگل‌های شایع از آرتیفکت‌ها در آزمایشگاه انگل‌شناسی ۱۳۹۸/۶/۲۵ - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه