فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۹۷، جلد ۱۴، شماره ۳۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی فرش قاینات با تکیه بر اسناد تاریخی آستان قدس رضوی ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۳۸ بار
۲ نقش پادشاه و ملکه جنیان در فرش عرب جنی فارس ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۲۸ بار
۳ تبیین جامعه شناختی یادگاری بافی در قالی های عشایری و روستایی ایران (مطالعه ی موردی: قالی کرمانشاه) ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۲۱ بار
۴ طبقه بندی و بررسی سیر تحول طرح و نقش در قالیهای یلمه شهرستان بروجن(۲۰سال اخیر) ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۲۷ بار
۵ تحلیل محتوای مقالات ۳۰ شماره نخست دو فصلنامه علمی- پژوهشی گلجام ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۳۳ بار
۶ شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای ارتقای برند فرش دستباف ایران در بازارهای خارجی ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۳۵ بار
۷ بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در اتحادیه اروپا ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۳۸ بار
۸ واکاوی چالش‌ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت فرش دستباف روستایی ایران؛ دستاوردهایی برای سیاست‌گذاری ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۳۶ بار
۹ مدل ساختاری تاثیر راهبرد رفتار فروش انطباقی بر اثربخشی بازاریابی : نقش میانجی تاکیدات بازاریابیدر هنرصنعت فرش دستبافت ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۳۰ بار
۱۰ ارتقاء محافظت فرش های پشمی در برابر گونه های Tineola bisselliella با استفاده از نانو ذرات نقره و شبکه ای ساز دوستدار محیط زیست بهمراه تحلیل آماری RSM ۱۳۹۷/۷/۱۳ - Get XML Data ۳۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه