فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۹۶، جلد ۱۳، شماره ۳۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۱۷ بار
۲ تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی(مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو) ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۶۷ بار
۳ رویکردهای ‌خاورشناسان در تاریخ‌نگاری فرش ایران از ۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ میلادی و آسیب‌شناسی آن‌ها ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۲۸ بار
۴ مفرش بافی در ایل قشقایی (با تاکید بر ساختار بافت) ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۳۶ بار
۵ تحلیل علیّت و عاملیّت در دگرگونی های دو دهۀ اخیر قالی ایران (مناطق مورد مطالعه: خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی) ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۵۶ بار
۶ بررسی عناصر به کار رفته در شناسنامه فرش در موره‌های داخل و خارج از کشور ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۳۰ بار
۷ بررسی طرح جنگلی سروی در قالی راویز رفسنجان ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۳۴ بار
۸ بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۳۳ بار
۹ ارزشیابی ضرورت و اهداف دوره کارشناسی ارشد رشته فرش دست‌باف در آموزش عالی بر مبنای الگو ارزشیابی سیپ ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۴۳ بار
۱۰ طراحی ایده کمپین تبلیغاتی مناسب، برای معرفی فرش دستباف کاشان ۱۳۹۷/۴/۸ - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه