فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۵، جلد ۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: "هنر فرش" یا "فرش هنری" | سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۲ بررسی پراکندگی انواع شیوه های سرراست کنی در کارگاه های قالیشویی تهران و مقایسه آن با کارگاه های دو استان آذربایجان شرقی و اصفهان ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۳ تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۴ تصفیه پسابهای رنگرزی خامه فرش دستباف با استفاده از نانو غشاها ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۵ عوامل موثر بر شکل گیری و پیدایش نقوش گلیم قشقایی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۶ بررسی عیوب قالی کاشان و علل بروز آنها (برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی قالیبافان) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۷ توصیه های آموزشی شناخت عوامل موثر بر انتخاب رشته فرش دستباف دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه