فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۵، جلد ۲، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: سنت گرایی و سنت گریزی در طراحی فرش | سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۲ نقش درخت زندگی در فرش های ترکمنی (با تاکید بر نقوش درخت در فرهنگ اسلامی و تمدن های باستانی) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۳ زیبایی در فرش دستباف ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۴ نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۵ بررسی نقش و رنگ در قالی سیستان ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۶ بررسی تکنیک بافت دست بافت های عشایر فارس بافته های منسوخ شده ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۷ مقایسه ارزش افزوده فرش دستباف در شرایط تولید کارفرمایی و خویش فرمایی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه