فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۶، جلد ۳، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: آفریدن و چگونه آفریدن | سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۷ بار
۲ درخت در فرش بختیاری ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۸ بار
۳ بررسی تحولات طراحی در فرش تحت تاثیر جنبش های هنری در غرب ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۴۳ بار
۴ آسیب شناسی احیای طرح و نقش قالی های عشایری و روستایی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۴۴ بار
۵ نماز لیق ترکمنی(جانمازهای ترکمنی) ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۴ بار
۶ بررسی علل اثر گذاری بر قالب پذیری زنجیره تامین صنعت تولید و فرآوری ابریشم،‌به منظور مساله یابی و ارائه راهکارهای مناسب ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۸ بار
۷ نقش فرهنگ اشتغال و کار بیرون از خانه در وضعیت قالی بافی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۷ بار
۸ شیوه های تولید در فرشبافی قشقایی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۴۰ بار
۹ بهبود خواص فیزیکی نخ پشمی ایرانی مورد استفاده در فرش دستباف توسط عملیات زیست سازگار ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۸ بار
۱۰ مهر اصالت یونسکو برای صنایع دستی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه