فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۶، جلد ۳، شماره ۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: بیافرینیم ! ولی چه بیافرینیم و برای چه بیافرینیم؟ | سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸ بار
۲ تحلیل رفتار فشار پذیری خاب فرش دستباف ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸ بار
۳ طبقه‌بندی طرحها و نقش‌مایه‌های فرش کلاردشت ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۴ نیازهای بهداشتی قالی‌بافان و کارگاه‌های قالی‌بافی در ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
۵ ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری بر صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (مطالعه موردی: استان قم) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۶ صمغ‌گیری ابریشم با پروتئاز (آلکالاز) و مقایسه آن با کلیاب ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
۷ قالیچه به‌مثابه شمایل تحلیل شمایل‌شناسانه قالیچه تصویری حضرت مریم(س) و حضرت مسیح (ع) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۲۲ بار
۸ فرش باغی»: از نقش «فرشی از عرش» تا طرح «عرشی بر فرش» (بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه