فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۷، جلد ۴، شماره ۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: نوآوری یا آفرینش؟ | سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۶ بار
۲ فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۴ بار
۳ تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۲ بار
۴ تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۶ بار
۵ بازخوانی نظام معماری باغ ایرانی در باغ- فرش ایرانی با تأکید بر نظریه بوم‌شناختی ادراک محیط ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۸ بار
۶ تشخیص ساختمان داخلی فرش دستباف با استفاده از تصاویر سی‌تی‌اسکن میکرو‌فوکوس حاصل از تبدیل رادون معکوس ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۹ بار
۷ بررسی حفاظت پشم دندانه‌شده با دندانه‌های مختلف و رنگرزی‌شده با روناس در برابر امواج فرا بنفش ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۱ بار
۸ ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه