فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۷، جلد ۴، شماره ۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: نوآوری یا آفرینش؟ | سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۲ فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۳ تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۴ تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۵ بازخوانی نظام معماری باغ ایرانی در باغ- فرش ایرانی با تأکید بر نظریه بوم‌شناختی ادراک محیط ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۶ تشخیص ساختمان داخلی فرش دستباف با استفاده از تصاویر سی‌تی‌اسکن میکرو‌فوکوس حاصل از تبدیل رادون معکوس ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۷ بررسی حفاظت پشم دندانه‌شده با دندانه‌های مختلف و رنگرزی‌شده با روناس در برابر امواج فرا بنفش ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۸ ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه