فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۷، جلد ۴، شماره ۱۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: چگونه بازارهای از دست رفته را بازیابیم؟ سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸ بار
۲ الگوهای هندسی در فرش صفوی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸ بار
۳ بررسی تطبیقی نقوش دستبافته‌های ایل شاهسون و قفقاز ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۴ بررسی نظام تولید و توزیع فرش‌دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۹ بار
۵ ارزیابی شیوه‌های طبقه‌بندی طرح و نقش فرش ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۶ بررسی بن‌مایه‌های انتزاعی در قالی هریس ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
۷ هور شریعتمدار، هویتی پنهان در عرصه فرش دستباف ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۸ تعیین مزیت نسبی و شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه