فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۸، جلد ۵، شماره ۱۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: بازار فرش دستباف و بازار هنر | سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۲ بررسی تطبیقی فرشینه‌های اروپا با گلیم ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۳ بررسی نقوش بافته‌های بختیاری ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۴ ارزیابی نظام‌های تولیدی فرش دست‌باف با استفاده از تکنیک‌های چند معیاری: مطالعه موردی آذربایجان شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۵ بررسی تطبیقی نقوش قالی سیستان با نقوش سفال نخودی شهر سوخته ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۶ شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای فرش دست‌باف ایران در بازار داخلی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۷ بررسی تا‌خوردگی فرش دست‌باف تحت فشار استاتیکی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۸ کتیبه قالی‌ها به مثابه یک متن ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه