فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۸، جلد ۵، شماره ۱۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: چه می خواهیم بکنیم یا چه بایست بکنیم؟ سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۲ نشانه‌شناسی قالی محرابی: بازتاب معماری مسجد در نقش فرش ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۳ بررسی فرش‌های بازتاب یافته بر نگاره‌های‌ شاهنامه بایسنغری ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۴ خورجین و گونه‌های مختلف آن در استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۵ چگونگی ریشه‌یابی نقوش و طرح‌های موجود بر روی فرش‌های دست‌باف بر اساس مطالعات قوم‌باستان‌شناسی: مطالعه موردی منطقه سیستان ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۶ بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۷ بررسی تأثیر کیفی دستمال نقشه‌ها در طرح و نقش قالی‌های هریس ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۸ بررسی و تحلیل هندسی فرش‌های محرابی دوره صفویه ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه