فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۸۹، جلد ۶، شماره ۱۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: برای چین و ماچین چه کنیم؟ سردبیر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸ بار
۲ بررسی اثر راهبردهای رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف ایران (مطالعه موردی شهر تهران) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۳ بهبود برخی خواص الیاف پشم حاصل از فرایند شستشو ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۴ نقش فرشته در فرش ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
۵ تحلیلی چند بر قالیچه‌های عرب جنی فارس ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸ بار
۶ تأثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش: ضخامت کف فرش، ارتفاع پرز و طول فرش ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸ بار
۷ تحلیل نقش و قاب حاشیه در فرش‌های عشایر افشار در تلفیق نگرش جورج زیمل و رویکرد بازتاب ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۸ صناعت دست‌ریسی در نگارگری ایرانی سده نهم تا یازدهم ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه