فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۹۰، جلد ۷، شماره ۱۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: خدمات متقابل انجمن علمی فرش ایران و موزه های فرش ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
۲ بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۳ مطالعه نقش‌مایه گلدانی در قالی‌های خشتی روستایی چهارمحال و بختیاری (با تأکید بر مناطق چالشتر، شلمزار و بلداجی) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
۴ تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۵ ضد‌میکروبی کردن نخ پشم ایرانی به همراه بهبود ظرافت آن به‌وسیله به‌کارگیری کشش و ترکیبات نیترات نقره و بی‌سولفیت سدیم به‌صورت همزمان ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۶ بار
۶ آسیب‌شناسی تعاونی‌های فرش دست‌باف روستایی (مطالعه موردی شهرستان همدان) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۷ بار
۷ ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای تابلو فرش ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه