فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۹۰، جلد ۷، شماره ۲۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: پژوهش در فرش ؛‌ با ضرورتی چند وجهی و زمان بر ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۲ نقش‌مایه طاووس در دست‌بافته‌های گلیمی اقوام شاهسون و قشقایی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰ بار
۳ بررسی امکان‌پذیری ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت فرش دست‌باف با تأکید بر گارگاه‌های خانگی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۴ عوامل مؤثر بر فروش فرش دست‌باف و ماشینی در بازار ایران ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۵ مطالعه نمادین نقش درخت- ستون و پرنده بر نمازلیق‌های ترکمن ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۶ بررسی جایگاه حاشیه در فرش‌های تصویری دوره قاجار ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۷ تحلیل نقشه‌ فرش‌های شکارگاهی محمد‌حسین مصورالملکی بر مبنای فرش‌های شکارگاهی دوره صفوی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه