فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۹۵، جلد ۱۲، شماره ۳۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۲ مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲ بار
۳ شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۴ بار
۴ شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
۵ طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳ بار
۶ برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی ۱۳۹۶/۱۲/۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه