فهرست مقالات


گلجام، ۱۳۹۵، جلد ۱۲، شماره ۳۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۴۱ بار
۲ مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۵۰ بار
۳ شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۴۰ بار
۴ شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۳ بار
۵ طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۹ بار
۶ برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی ۱۳۹۶/۱۲/۸ - Get XML Data ۳۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه