فهرست مقالات


حقوقی دادگستری، ۱۳۹۴، جلد ۸۰، شماره ۹۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۵۵ بار
۲ مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۲۶ بار
۳ مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۵۶ بار
۴ تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۲۴ بار
۵ بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران) ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۲۴ بار
۶ تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۳۵۹ بار
۷ پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۳۳ بار
۸ ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۳۸ بار
۹ رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری ۱۳۹۵/۹/۵ - Get XML Data ۲۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه