آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Algebraic structures and their applications
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/1/13 1399/3/3 ۶
اخلاق پژوهی
دوره ۲ - شماره ۵ 1398/12/11 1399/3/3 ۷
Iran Agricultural Research Iran Agricultural Research
دوره ۳۸ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/3/3 ۱۳
Organic Chemistry Research Organic Chemistry Research
دوره ۶ - شماره ۲ 1399/2/12 1399/3/3 ۲
مجله ایرانی پرستاری سالمندان Iranian journal of geriatric nursing
دوره ۵ - شماره ۲ 1397/12/10 1399/3/3 ۷
بوم شناسی جنگل های ایران Iranian forest ecology journal
دوره ۸ - شماره ۱۵ 1399/2/12 1399/3/3 ۱۵
فصلنامه مشاوره و رواندرمانی
دوره ۶ - شماره ۲۱ 1396/2/11 1399/3/3 ۱
دوره ۶ - شماره ۲۲ 1396/5/10 1399/3/3 ۱
دوره ۶ - شماره ۲۳ 1396/8/10 1399/3/3 ۱
فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی Information and Communication Technology in Educational Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۴ (پیاپی۴۰) 1399/3/12 1399/3/2 ۸
دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
دوره ۷ - شماره ۲ 1397/6/10 1399/3/2 ۳
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری دانشنامه حقوق و سیاست
دوره ۱۶ - شماره ۱(پیاپی۴۳) 1399/1/13 1399/3/2 ۶
پژوهشنامه نهج البلاغه
دوره ۸ - شماره ۲۹ 1399/1/13 1399/3/2 ۷
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۱۹ - شماره ۱۲ 1398/11/12 1399/3/2 ۱۵
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دوره ۹ - شماره یک- پیاپی ۱۹ 1398/12/11 1399/3/2 ۲
پژوهش های فرسایش محیطی Quarterly Journal of Environmental Erosion Research
دوره ۹ - شماره ۴ 1398/10/11 1399/3/2 ۲
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
دوره ۸ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/3/2 ۱۰
پژوهش های انقلاب اسلامی
دوره ۸ - شماره ۳۱ 1398/11/12 1399/3/2 ۱۰
پژوهش در برنامه ریزی درسی Research in Curriculum Planning
دوره ۱۷ - شماره ۶۴ 1399/1/13 1399/3/2 ۱۲
پترولوژی Petrology
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/3/2 ۲
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/2 ۵
نامه انجمن حشره شناسی ایران
دوره ۴۰ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/2 ۲
ناتوانی های یادگیری
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/2 ۷
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
دوره ۳۱ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/2 ۷
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/3/2 ۶
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی quarterly of criminal law and criminology studies
دوره ۴۹ - شماره ۲ 1398/11/12 1399/3/2 ۲۳
مطالعات حقوق عمومی Public Law Studies Quarterly
دوره ۵۰ - شماره ۳ 1399/6/11 1399/3/2 ۲۰
مطالعات حسابداری و حسابرسی
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1398/12/11 1399/3/2 ۷
مطالعات جامعه شناختی شهری
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1398/11/12 1399/3/2 ۴
مطالعات باستان شناسی
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/2 ۱۴
فیزیک زمین و فضا
دوره ۴۶ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/2 ۱۲
فناوری آموزش
دوره ۱ - شماره ۲ 1385/12/10 1399/3/2 ۸
دوره ۱ - شماره ۱ 1386/9/10 1399/3/2 ۸
علوم زراعی ایران Iranian Journal of Crop Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/2 ۷
باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar
دوره ۱۷ - شماره ۸۴ 1399/2/12 1399/3/2 ۵
Iranian Journal of Diabetes and Obesity Iranian Journal of Diabetes and Obesity
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/3/2 ۹
روش ها و مدل های روان شناختی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1398/9/10 1399/3/1 ۱۳
روانشناسی سلامت
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1399/1/13 1399/3/1 ۹
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ 1399/1/13 1399/3/1 ۱۴
جنگل ایران Iranian Journal of Forest
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/3/1 ۱۰
تحقیقات موتور The Journal of Engine Research
دوره ۵۹ - شماره ۵۹ 1399/5/11 1399/3/1 ۲
تحقیقات بازاریابی نوین New Marketing Research Journal
دوره ۹ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/3/1 ۴
مواد پر انرژی مواد پر انرژی
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1398/3/11 1399/3/1 ۶
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1398/6/10 1399/3/1 ۶
بررسی مسایل اجتماعی ایران Journal of Iranian Social Problems Evaluation
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/3/1 ۱۲
Poultry Science Journal Poultry Science Journal
دوره ۸ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/3/1 ۱۲
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
دوره ۳۹ - شماره ۲ 1399/1/13 1399/3/1 ۱
International Journal of Horticultural Science and Technology International Journal of Horticultural Science and Technology
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/1/13 1399/3/1 ۸
International Journal of Engineering International Journal of Engineering
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1376/8/10 1399/3/1 ۵
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1377/11/12 1399/3/1 ۶
صفحه 17 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۸۲ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |