آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
گنجینه اسناد Ganjine-ye Asnad
دوره ۲۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۷
پژوهش های مدیریت راهبردی
دوره ۲۴ - شماره ۶۹ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۴
پژوهش های فلسفی
دوره ۱۲ - شماره ۲۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۷
پژوهش های علوم دامی
دوره ۲۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۳
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره ۲۶ - شماره ۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۹
مهندسی مکانیک مدرس
دوره ۱۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۴
مطالعات جامعه شناختی شهری
دوره ۸ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۲
علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal
دوره ۲۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۲
صنایع الکترونیک
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۸
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۲/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۸
رسانه
دوره ۲۱ - شماره ۲ ۱۳۸۹/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۷
راهبرد
دوره ۲۷ - شماره ۸۸ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۸
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۹
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۵ - شماره ۱۱- ۲۴۳ ۱۳۷۹/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۵ - شماره ۱۲- ۲۵۱ ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۵ - شماره ۱۳- ۲۵۵ ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۶ - شماره ۱۴- ۲۷۲ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۶ - شماره ۱۵- ۲۷۸ ۱۳۸۰/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
Journal of Rehabilitation Sciences and Research
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۵
گام‌های توسعه در آموزش پزشکی Strides in Development of Medical Education
دوره ۱۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان Philosophyandtheologyandmysticism Quarterly Book Review
دوره ۸ - شماره ۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱
مهندسی برق دانشگاه تبریز
دوره ۴۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۴۰
علوم و فنون دریایی
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۵
اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development
دوره ۲۶ - شماره ۱۰۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱۰
International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱
Caspian Journal of Enviromental Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۸
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز Alborz University Medical Journal
دوره ۷ - شماره ۷:supplement ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۸
Journal of Medical Education
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۷
مجله پژوهش سلامت Health research journal
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱
مطالعات اجتماعی ایران
دوره ۱۱ - شماره ۳(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۶
تحقیقات غلات Cereal Research
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱۰
Teaching English Language Teaching English Language
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۸۹/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۷
پژوهش نامه تاریخ
دوره ۱۳ - شماره ۵۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۰
پژوهشنامه اخلاق
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۴
مهندسی صنایع و مدیریت
دوره ۳۴ - شماره ۱.۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۶
مهندسی آبیاری و آب ایران
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۳/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۰
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۹
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۰
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۲/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
مدلسازی در مهندسی Journal of Modeling in Engineering
دوره ۱۶ - شماره ۵۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱
صنایع الکترونیک
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۱/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۶
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۶۲ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |