آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۴
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۰
محیط شناسی
دوره ۴۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۱
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
دوره ۵ - شماره ۱۹ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۶
علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۰
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۰
علوم باغبانی
دوره ۳۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۴
سلول و بافت Cell and Tissue Journal
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۰
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۰
اندیشه نوین دینی
دوره ۱۴ - شماره ۵۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۸
International Journal of Pediatrics
دوره ۶ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۵
طب جنوب Iranian South Medical Journal
دوره ۲۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۶
Nanochemistry Research
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۲
Control and Optimization in applied Mathematics
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۶
مطالعات فقهی و فلسفی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۲
روان سنجی PSYCHOMETRY
دوره ۶ - شماره ۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۷
پژوهش های اخلاقی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳
مهندسی پزشکی زیستی
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۳
رهیافت انقلاب اسلامی The Islamic Revolution Approak
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۸
پژوهش های نهج البلاغه
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۷
پژوهش های اعتقادی کلامی
دوره ۸ - شماره ۳۰ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۸
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره ۹ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۱
مدلسازی اقتصادی
دوره ۱۲ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۷
مواد پر انرژی مواد پر انرژی
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۷
آبخیزداری ایران Iranian Journal of Watershed Management ScienceandEngineering
دوره ۱۳ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۱۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۱۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۵
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۴۷۹ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۵
دوره ۳۶ - شماره ۴۸۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۵
ژورنال بین المللی پژوهش عملیاتی International journal of operational research
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۲
پژوهش های سیاسی جهان اسلام Political Research In Islamic World
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱
پژوهش های ادبی
دوره ۱۵ - شماره ۵۹ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱
مهندسی مکانیک شریف
دوره ۳۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۹
مطالعات شهری
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۸
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
دوره ۵ - شماره ۲۰ ۱۳۸۰/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۲
دوره ۵ - شماره ۲۱ ۱۳۸۰/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۴
دوره ۶ - شماره ۲۲ ۱۳۸۱/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۷
دوره ۶ - شماره ۲۴-۲۳ ۱۳۸۲/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳
دوره ۶ - شماره ۲۵ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۷
قبسات
دوره ۲۳ - شماره ۸۷ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۲
عرفان اسلامی
دوره ۱۴ - شماره ۵۶ 0 ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۰
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام Journal of Political sociology of Islamic world
دوره ۵ - شماره ۱۱ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۷
تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۲
Categories and General Algebraic Structures with Application
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۶
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۵
مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار Journal of Sabzevar University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۲۰
پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی Pathobiology Research
دوره ۲۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۷
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۱۷ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۵
مجله فناوری اطلاعات سلامت وارستگان Varastegan journal of health information technology
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۷ ۱
فصلنامه نقد کتاب ادبیات Literature Quarterly Book Review
دوره ۲ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۷ ۷
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۵۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |