شرکت یکتاوب افزار شرق
فهرست نشریات علمی کشور | تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۶
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL مجوز
1 آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4757
-
jsw.um.ac.ir/index.php/jsw علمی-پژوهشی
وزارت علوم
2 آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب 1024-5936
2383-0905
wwjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
3 آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران نشر دانشگاهی 2008-9554
-
www.jwmsei.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
4 آبیاری و زهکشی انجمن آبیاری و زهکشی ایران انجمن آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
5 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2322-4746
-
jvcp.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
6 آفات و بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 1026-5007
-
jaenph.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
7 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1562-6822
-
afagh.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
8 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص) 2538-1857
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ps علمی-پژوهشی
وزارت علوم
9 آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان دانشگاه گلستان 2251-7421
-
gps.gu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
10 آمایش سرزمین دانشگاه تهران پردیس فارابی دانشگاه تهران 2008-7047
2423-626
jtcp.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
11 آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 2008-613X
-
ebtp.malayeriau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
12 آموزش در علوم انتظامی ناجا معاونت تربیت وآموزش ناجا 2382-9613
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
13 آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران 2008-8000
-
ihej.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
14 آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) -
-
rmt.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
15 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-3057
2538-5984
ee.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
16 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2345-6299
2476-5627
jinev.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
17 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 2423-3277
2476-6488
istd.saminatech.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
18 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام -
-
iued.ilam.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
19 آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-9351
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/ka علمی-پژوهشی
وزارت علوم
20 آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-936X
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/mada/index علمی-پژوهشی
وزارت علوم
21 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-9386
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/pha/index علمی-پژوهشی
وزارت علوم
22 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2251-9378
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/quran علمی-پژوهشی
وزارت علوم
23 آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران 1605-2749
-
jmfr.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
24 آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی 2251-8010
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ayenehmarefat علمی-پژوهشی
وزارت علوم
25 آینه میراث مرکز نشر میراث مکتوب مرکز نشر میراث مکتوب 1561-9400
-
am-journal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
26 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی 2228-6640
-
journal.bpj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
27 ابن سینا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1735-9503
-
ebnesina.ajaums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
28 اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-4374
2423-7604
journals.sbmu.ac.ir/me علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
29 اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 2251-7634
-
www.ethicsjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
30 اخلاق زیستی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی 2345-2803
-
journals.sbmu.ac.ir/be علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
31 اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-7146
2251-7154
ijme.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
32 اخلاق وحیانی موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء 2383-3025
-
ethics.isramags.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
33 ادب عربی دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 2251-9238
2251-9238
jalit.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
34 ادب فارسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-9262
2251-9262
jpl.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
35 ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-054
2383-0557
contemporarylit.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
36 ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-6881
-
jrl.uk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
37 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-6512
-
jcl.uk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
38 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-9384
-
jml.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
39 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2008-4420
-
jmmlq.azad.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
40 ادیان و عرفان دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی 2228-5563
-
jrm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
41 ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-2455
2383-1901
journals.sbmu.ac.ir/spip علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
42 ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1735-1960
2345-5365
journal.iehfs.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
43 ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1728-6506
1728-6514
armaghanj.yums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
44 اساس انجمن مهندسین عمران ایران انجمن مهندسین عمران ایران 2008-7721
-
isceiran.aut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
45 اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1028-6918
1684-4300
jfmh.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
46 اطلاعات جغرافیایی (سپهر) سازمان جغرافیایی 1022-047X
-
sepehr.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
47 اعتیاد پژوهی ریاست جمهوری دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدرریاست جمهوری 2008-4307
-
etiadpajohi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
48 افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1735-1855
2252-0805
hms.gmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
49 اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1735-3262
-
eghtesad.iict.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
50 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی -
-
jiee.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
51 اقتصاد پولی مالی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-8452
2251-8452
danesh24.um.ac.ir/index.php/development علمی-پژوهشی
وزارت علوم
52 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی 2322-2131
-
serd.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
53 اقتصاد کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2251-6212
-
jae.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
54 اقتصاد کشاورزی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 2008-5524
-
www.iranianjae.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
55 اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1022-4211
-
aead.agri-peri.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
56 اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -
-
ecj.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
57 اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2008-5850
-
jqe.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
58 اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2476-5775
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Economicsandmodelin... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
59 اقتصاد و تجارت نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 1735-6415
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
60 اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4722
-
jead.um.ac.ir/index.php/jead علمی-پژوهشی
وزارت علوم
61 اقتصاد و توسعه منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-7790
2251-7790
erd.um.ac.ir/index.php/erd علمی-پژوهشی
وزارت علوم
62 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 2345-2870
-
www.iueam.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
63 اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 1562-1057
2476-6755
joc.inio.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
64 اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی 2322-3235
-
ecophytochemical.gorganiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
65 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2538-1822
2476-731X
jcep.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
66 اکو فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان 2008-5958
-
jpec.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
67 اکو هیدرولوژی دانشگاه تهران دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 2423-6098
2423-6101
ije.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
68 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی 2322-214X
-
jweb.iauahvaz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
69 اکوسیستم های طبیعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 2322-2026
-
neijournal.iaunour.ac.ir علمی-پژوهشی
70 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 2345-6361
-
iaall.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
71 الکترو مغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) -
-
japem.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
72 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید سازمان بسیج اساتید -
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
73 اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران پردیس قم دانشگاه تهران 1735-9767
2423-6187
jal-lq.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
74 الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان 2008-9651
2322-3421
coth.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
75 امداد و نجات مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران 2008-4544
2008-529X
jorar.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
76 امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی دانشکده علوم و فنون فارابی 1735-8671
-
www.ap-q.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
77 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی -
-
www.sndu.ac.ir/journals/fam علمی-پژوهشی
وزارت علوم
78 انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین 2008-6024
-
entezami.sinaweb.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
79 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران 2345-5748
-
joasi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
80 اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2252-004X
2476-6240
jem.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
81 اندیشه دینی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2251-6123
-
jrt.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
82 اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2008-0751
-
smt.journals.isu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
83 اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2008-9481
-
andishe.maaref.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
84 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -
2008-0824
jtbcp.riau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
85 اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 1735-448X
2476-7654
jontoe.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
86 انسان پژوهی دینی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی 2251-6042
-
journal.smc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
87 إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در کرج 2251-6573
-
roc.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
88 باستان شناسی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر -
-
aoi.iau-shoushtar.ac.ir علمی-پژوهشی
89 باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر 1735-9635
-
www.bagh-sj.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
90 بحوث فی اللغه العربیه دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-6466
2322-4649
rall.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
91 بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 2008-8973
-
ijsp.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
92 بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1024-8161
-
acctgrev.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
93 برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور 2322-4118
-
psp.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
94 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دانشگاه خوارزمی 2345-4938
-
cstp.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
95 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-492X
2476-6429
qjsd.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
96 برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2228-7485
2476-3357
sppl.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
97 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2251-6735
2423-7051
jzpm.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
98 برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1605-9689
2476-6860
hsmsp.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
99 برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 2251-9092
2251-9106
www.jpbud.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
100 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2322-309X
-
tourismpd.journals.umz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
101 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی دانشگاه پیام نور -
-
prl.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
102 بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689
-
ijcm.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
103 بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار 2228-5431
-
journal.seo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
104 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان دانشگاه هرمزگان 2322-2751
-
jae.hormozgan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
105 بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2476-3128
2476-3217
ijae.iut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
106 بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7713
-
agry.um.ac.ir/index.php/agroecology علمی-پژوهشی
وزارت علوم
107 بوم شناسی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 1735-5230
-
agroecojournal.com علمی-پژوهشی
108 به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 8337-2008
2345-6957
jci.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
109 به زراعی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 2008-6946
-
sppj.spii.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
110 به نژادی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 2008-6954
-
spij.spii.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
111 بهبود مدیریت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 2251-8991
-
behboodmodiriat.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
112 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2228-7647
2476-6968
jfh.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
113 بهداشت و ایمنی کار انجمن علمی بهداشت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-807X
2383-2088
jhsw.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
114 بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتشارات کارا -
2322-1380
jhad.kmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
115 بیمارستان انجمن علمی اداره بیمارستان‌ها دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-1928
2228-7450
jhosp.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
116 بیماری های پستان جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-9406
-
ijbd.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
117 بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 0006-2774
-
www.ijpp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
118 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2008-4870
-
ijiepm.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
119 بینا بانک چشم جمهوری اسلامی ایران بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 1026-6399
-
binajournal.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
120 بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 2228-6705
2228-6500
joagribiotech.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
121 بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم -
-
sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir علمی-پژوهشی
122 بیهوشی و درد انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-6659
2322-3324
jap.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
123 پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی 2228-5962
-
jcp.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
124 پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) 9084-2251
-
www.pasdarifarhangi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
125 پایش جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1680-7626
2008-4536
payeshjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
126 پترولوژی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2228-5210
2322-2182
ijp.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
127 پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2322-4347
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ecdj علمی-پژوهشی
وزارت علوم
128 پردازش علائم و داده ها پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی 2008-3262
-
jsdp.rcisp.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
129 پرستار و پزشک در رزم اداره بهداشت و درمان نزاجا دانشگاه علوم پزشکی ارتش -
-
npwjm.ajaums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
130 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2322-178X
2322-4169
ijmsn.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
131 پرستاری دیابت دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل 2345-5020
2423-5571
old.zbmu.ac.ir/jdn علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
132 پرستاری قلب و عروق انجمن پرستاران قلب ایران انجمن علمی پرستاران قلب ایران 2251-8983
-
journal.icns.org.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
133 پرستاری کودکان انجمن علمی پرستاری ایران 2423-3331
2423-3323
jpen.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
134 پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور 1027-1457
2383-0034
sjfm.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
135 پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد دانشگاه شهرکرد 2008-1235
2345-6655
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
136 پژوهش آب در کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب 2228-7140
-
wra.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
137 پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2008-3726
-
jsr.riau.ac.ir علمی-پژوهشی
138 پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1026-0188
-
jor.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
139 پژوهش اطلاعاتی- امنیتی دانشکده اطلاعات دانشکده اطلاعات 2251-9769
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
140 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم دانشگاه قم -
-
csiw.qom.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
141 پژوهش توانبخشی در پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2383-4358
2383-434X
ijrn.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
142 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-3583
-
jplr.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
143 پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-6116
-
qjpl.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
144 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-3575
-
jclr.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
145 پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-7284
2008-952X
rme.gums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
146 پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) 2008-1197
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-e علمی-پژوهشی
وزارت علوم
147 پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-5311
2008-0506
pejouhesh.sbmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
148 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2383-1464
2383-1472
rsr.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
149 پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-4331
-
journals.sbmu.ac.ir/jrrh علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
150 پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2008-0166
-
rph.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
151 پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2252-0708
-
jsmt.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
152 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2252-0716
-
jrsm.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
153 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت 1735-2983
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
154 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2251-6972
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/iej علمی-پژوهشی
وزارت علوم
155 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2345-4253
2345-4261
ejrr.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
156 پژوهش در نظام های آموزشی انجمن پژوهش های آموزشی ایران انجمن پژوهش های آموزشی ایران 2383-1324
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
157 پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2538-2721
2538-3388
res.ssrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
158 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2345-6523
2345-6531
etl.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
159 پژوهش دینی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران انجمن علوم قرآن و حدیث ایران 1735-2770
-
pdmag.info علمی-پژوهشی
وزارت علوم
160 پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-1030
-
literature.ihss.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
161 پژوهش سیاست نظری جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 2008-5796
-
political.ihss.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
162 پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2322-231X
-
jrmbs.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
163 پژوهش علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-6563
-
wrj.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
164 پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران دانشگاه صنعتی اصفهان 1682-6957
-
ijpr.iut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
165 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1735-6652
-
itvhe.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
166 پژوهش نامه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1735-8221
-
history.bojnourdiau.ac.ir علمی-پژوهشی
167 پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 2345-2900
4528-2338
pr.ripi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
168 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1021-5107
-
journal.irphe.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
169 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-2514
2383-2495
jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp علمی-پژوهشی
وزارت علوم
170 پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2228-5229
2476-3845
jupm.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
171 پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه 2476-3551
-
jfrd.urmia.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
172 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 1735-0999
1735-0999
journals.samt.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
173 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 2252-0937
2538-2357
journals.rifst.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
174 پژوهش های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1019-9632
-
wmrj.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
175 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2345-2196
2345-4776
tlr.shahed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
176 پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی انجمن معارف اسلامی 2383-3279
2383-3279
akhlagh.saminatech.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
177 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 3130- 200
2476-3292
jpll.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
178 پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی انجمن زبان و ادبیات فارسی 1735-2932
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
179 پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک دانشگاه اراک 2345-2234
2423-6284
paq.araku.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
180 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2345-2366
2383-1235
jcli.journals.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
181 پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب 2345-3230
-
adyan.urd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
182 پژوهش های ارتباطی سازمان صدا و سیما سازمان صدا و سیما 2538-2977
2538-2985
cr.iribresearch.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
183 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1735-9367
-
icra.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
184 پژوهش های اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 1735-9899
1735-9899
kalam.saminatech.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
185 پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1726-0728
-
ijer.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
186 پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور سازمان هواشناسی کشور 2228-5040
2228-5040
clima.irimo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
187 پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 2322-4274
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
188 پژوهش های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-8193
-
ijar.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
189 پژوهش های انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی 2322-2573
-
www.roir.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
190 پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2252-0643
2252-0643
jis.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
191 پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-5225
2345-5500
nbsh.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
192 پژوهش های بالینی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2008-8159
-
jvcr.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
193 پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز در-خو
-
jcr.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
194 پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق) دانشگاه پیام نور -
-
grup.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
195 پژوهش های پنبه ایران موسسه تحقیقات پنبه ایران -
-
jcri.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
196 پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده پولی و بانکی 2008-5788
-
jmbr.mbri.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
197 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-6253
2476-3306
jhr.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
198 پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2345-2099
-
jhr.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
199 پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2251-8509
2538-1520
jera.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
200 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2251-9017
-
rctall.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
201 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-5567
-
jaeer.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
202 پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم -
-
ptt.qom.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
203 پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-2050
2322-2778
jopp.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
204 پژوهش های تولیدات دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2251-8622
-
rap.sanru.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
205 پژوهش های جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا -
-
csr.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
206 پژوهش های جانوری انجمن زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 2383-2614
2383-2622
animal.ijbio.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
207 پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-6296
-
jhgr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
208 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
jurbangeo.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
209 پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-630X
-
jphgr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
210 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-7888
2423-8007
jssr.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
211 پژوهش های حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-725X
-
ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr علمی-پژوهشی
وزارت علوم
212 پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان- معاونت پژوهش و فناوری 2008-7691
2322-3405
far.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
213 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2383-0379
2383-272X
faar.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
214 پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-2077
2322-2794
jwsc.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
215 پژوهش های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) -
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas علمی-پژوهشی
وزارت علوم
216 پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2251-6751
2476-6801
clr.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
217 پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش 2345-2986
-
jclc.sdil.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
218 پژوهش های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب 2228-7124
2228-7132
srjournal.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
219 پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی 2008-8299
-
esrj.sbu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
220 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-1453
2322-3456
ssoss.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
221 پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-6140
-
qpss.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
222 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2228-5954
2251-6891
egdr.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
223 پژوهش های رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1735-6768
-
ecor.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
224 پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل 8442-251
-
iisajournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
225 پژوهش های روانشناختی خصوصی 1019-9616
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
226 پژوهش های روانشناسی اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 2251-8002
-
socialpsychology.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
227 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-6352
2423-4265
tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap علمی-پژوهشی
وزارت علوم
228 پژوهش های روستایی دانشگاه تهران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2008-7373
2008-7373
jrur.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
229 پژوهش های ریاضی دانشگاه خوارزمی 2423-8031
-
mmr.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
230 پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-6261
2322-3413
jrl.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
231 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2252-0740
2322-4975
rjhll.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
232 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
jflr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
233 پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2252-0775
-
nrgs.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
234 پژوهش های زبانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1026-228
1026-228
jolr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
235 پژوهش های زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-1472
-
jcesc.um.ac.ir/index.php/arable علمی-پژوهشی
وزارت علوم
236 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند 2345-3869
2383-1316
jsr.birjand.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
237 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود -
-
jrag.shahroodut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
238 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی انجمن ژئومورفولوژی 2251-9424
2251-9424
geomorphologyjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
239 پژوهش های ژنتیک گیاهی دانشگاه لرستان -
-
journals.lu.ac.ir/pgr علمی-پژوهشی
وزارت علوم
240 پژوهش های سلولی و ملکولی انجمن زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 2383-2738
2383-2746
cell.ijbio.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
241 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) 2345-5705
-
ipr.isri.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
242 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو 2538-2276
-
epprjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
243 پژوهش های سیاسی جهان اسلام انجمن علمی مطالعات جهان اسلام انجمن مطالعات جهان اسلام 2322-2980
2322-2980
www.priw.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
244 پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-515X
-
foodresearch.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
245 پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0646
2383-0654
elmodin.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
246 پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-9254
-
jhss.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
247 پژوهش های علوم دامی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-5125
-
animalscience.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
248 پژوهش های علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-3106
2008-3106
ijasr.um.ac.ir/index.php/animal علمی-پژوهشی
وزارت علوم
249 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان 2251-7642
2345-3524
cbs.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
250 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 1735-4161
2228-5415
IFSTRJ.um.ac.ir/index.php/food_tech علمی-پژوهشی
وزارت علوم
251 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-2077
-
jwfst.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
252 پژوهش های علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 2008-2193
-
jmstr.iau-tnb.ac.ir علمی-پژوهشی
253 پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان دانشگاه هرمزگان 2251-7812
-
magazine.hormozgan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
254 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1735-7233
-
ijrj.baboliau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
255 پژوهش های فقهی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-8388
-
jorr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
256 پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-7960
2423-4419
philosophy.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
257 پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم دانشگاه قم 1735-9791
-
pfk.qom.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
258 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-5354
-
www.sportrc.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
259 پژوهش های قرآن و حدیث دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9430
-
jqst.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
260 پژوهش های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1735-9937
-
jacr.iau-tnb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
261 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی -
-
www.arfr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
262 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2383-1855
-
arpp.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
263 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2345-5551
-
arsmb.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
264 پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-8126
-
japr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
265 پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان وزارت جهاد کشاورزی 2423-5423
2423-5431
aj.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
266 پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 2383-2592
2383-2606
plant.ijbio.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
267 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس -
-
jair.gonbad.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
268 پژوهش های محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 2008-9597
-
www.iraneiap.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
269 پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-X200
1221-1213
mri.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
270 پژوهش های مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2228-5067
-
smr.journals.iau.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
271 پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-2959
-
jmr.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
272 پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2008-8254
-
hrm.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
273 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2228-6977
-
ormr.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
274 پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران انجمن مشاوره ایران 2008-1634
-
www.irancounseling.ir/journal علمی-پژوهشی
وزارت علوم
275 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-462
2345-4636
smms.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
276 پژوهش های معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2423-4982
2423-7442
aadab.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
277 پژوهش های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران -
-
jria.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
278 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد 2345-6906
-
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
279 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-2269
2345-4180
ier.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
280 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 2345-5403
-
lit.iaushk.ac.ir علمی-پژوهشی
281 پژوهش های نوین در تصمیم گیری انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران 2476-6291
-
journal.saim.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
282 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی 2476-2954
-
jnrm.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
283 پژوهش های نوین در زمین لرزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 2008-1499
-
jnrs.iau-tnb.ac.ir علمی-پژوهشی
284 پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز -
-
psychologyj.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
285 پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه 1735-8051
-
nahjmagz.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
286 پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2345-3761
-
orj.srttu.edu علمی-پژوهشی
وزارت علوم
287 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2322-5394
-
jtpsol.journals.ikiu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
288 پژوهشنامه اخلاق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2228-7264
-
akhlagh.maaref.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
289 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2322-5793
-
jpnfa.riau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
290 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-5737
-
jllr.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
291 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2251-774X
-
parsadab.dehaghan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
292 پژوهشنامه ادیان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-0476
-
jrs.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
293 پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه موسسه آموزش عالی بنت الهدی 2322-1844
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
294 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2228-6128
-
jcb.sanru.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
295 پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2322-78
2322-116X
jes.journals.umz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
296 پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب 2008-8396
-
jebr.azad.ac.ir علمی-پژوهشی
297 پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1735-210X
-
joer.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
298 پژوهشنامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب 2476-6712
-
imamiya.urd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
299 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-1294
2383-1308
criticalstudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
300 پژوهشنامه انسان شناسی انجمن انسان شناسی ایران انجمن انسان شناسی ایران 2096-1375
-
journal.asi.org.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
301 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا(همدان) 2251-8681
2322-4967
rjir.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
302 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-3472
-
irlip.um.ac.ir/index.php/jipr علمی-پژوهشی
وزارت علوم
303 پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 1735-0794
-
pajooheshnameh.itsr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
304 پژوهشنامه بوم شناسی جنگل های ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2423-7140
-
ifej.sanru.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
305 پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه پژوهشکده بیمه 1735-6555
-
jir.irc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
306 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران 2251-8223
2251-8231
jipm.irandoc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
307 پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام 2251-9726
2251-9726
journal.isihistory.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
308 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-7906
-
jhic.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
309 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2345-2390
-
localhistories.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
310 پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد -
-
edu.bojnourdiau.ac.ir علمی-پژوهشی
311 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-3804
-
quran.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
312 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ناجا ناجا 2383-3580
-
pogra.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
313 پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2251-9858
-
law.sadiqjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
314 پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2322-2328
-
jol.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
315 پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی 1735-3459
-
trijournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
316 پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) -
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/khorasan علمی-پژوهشی
وزارت علوم
317 پژوهشنامه روانشناسی مثبت دانشگاه اصفهان 2476-4248
2476-3705
ppls.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
318 پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0743
2383-0751
womenstudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
319 پژوهشنامه عرفان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران انجمن عرفان اسلامی -
-
erfanmag.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
320 پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد 2423-3773
2423-5563
rsci.shahed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
321 پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران 1735-790X
-
ipsajournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
322 پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-085
2383-0867
alavi.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
323 پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2228-6578
2228-6578
nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
324 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2008-5389
-
asp.journals.umz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
325 پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران انجمن علوم قرآن و حدیث ایران 2008-0417
-
pnmag.info علمی-پژوهشی
وزارت علوم
326 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-6344
2423-401X
infosci.um.ac.ir/index.php/riis علمی-پژوهشی
وزارت علوم
327 پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی مشهد -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
328 پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی کشور 2251-6484
-
taxjournal.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa علمی-پژوهشی
وزارت علوم
329 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2251-6360
2423-4273
fedu.um.ac.ir/index.php/education علمی-پژوهشی
وزارت علوم
330 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی -
-
rjsw.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
331 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2008-6237
2476-5287
jme.journals.umz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
332 پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2383-4064
-
tmj.um.ac.ir/index.php/manag علمی-پژوهشی
وزارت علوم
333 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2251-6174
-
jwmr.sanru.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
334 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2008-5397
-
msb.journals.umz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
335 پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب 2423-4044
2538-1547
mazaheb.urd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
336 پژوهشنامه مطالعات مرزی ناجا ناجا 2345-4512
-
bss.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
337 پژوهشنامه معارف حسینی پژوهشگاه امام حسین 2476-4604
-
www.maarefehosseini.ir علمی-پژوهشی
338 پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان -
-
noskheh.dehaghan.ac.ir علمی-پژوهشی
339 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ناجا ناجا -
-
osra.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
340 پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ArabicLiterature علمی-پژوهشی
وزارت علوم
341 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2382-9575
2382-9575
jlcr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
342 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2345-5233
2345-5241
nab.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
343 پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2538-3000
2538-5887
mjms.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
344 پژوهش‌های اقتصاد روستا دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج 2423-6446
-
ruraleconomics.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
345 پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1022
2008-7780
pajoohande.sbmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
346 پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-7470
2228-7388
jdc.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
347 پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8132
2008-2665
payavard.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
348 پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-9988
-
jaa.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
349 تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی 2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Historyofliterature علمی-پژوهشی
وزارت علوم
350 تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-885X
2538-3493
hii.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
351 تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7357
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IranHistory علمی-پژوهشی
وزارت علوم
352 تاریخ ایران اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 2251-9564
-
hii.iau-shoushtar.ac.ir علمی-پژوهشی
353 تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/mh علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
354 تاریخ علم دانشگاه تهران پژوهشکده تاریخ علم 1735-0573
-
jihs.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
355 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2252-0538
-
tarikh.maaref.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
356 تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه 2008-9589
2008-9589
hop.mullasadra.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
357 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-757X
2251-757X
tuhistory.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
358 تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا -
-
hph.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
359 تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات 1735-7071
-
jhcin.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
360 تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2228-706X
-
jhistory.um.ac.ir/index.php/culture علمی-پژوهشی
وزارت علوم
361 تازه های علوم شناختی خصوصی پژوهشکده علوم شناختی 1561-4174
-
www.iricss.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت-وزارت علوم
362 تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8906
2322-2190
tbj.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
363 تأملات فلسفی دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان 3525-8222
-
phm.znu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
364 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران انجمن هنرهای نمایشی ایران 1735-0239
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
365 تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی 2008-4676
2228-7353
jrds.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
366 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 2251-7286
-
jamlu.liau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
367 تحقیقات آب و خاک ایران دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2008-479X
2423-7833
ijswr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
368 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان -
2538-6123
iprj.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
369 تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 1027-7838
-
publij.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
370 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2008-4838
2423-785X
ijaedr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
371 تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران 0039-8969
-
jte.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
372 تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2228-7744
-
nmrj.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
373 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2345-3338
2322-1593
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
374 تحقیقات بتن دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2008-4242
-
jcr.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
375 تحقیقات بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 2252-0961
-
seedresearch.gorganiau.ac.ir علمی-پژوهشی
376 تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0484
2383-0492
socialhistory.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
377 تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2252-0872
2538-6107
ar.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
378 تحقیقات جغرافیایی خصوصی 1019-7052
2538-4384
georesearch.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
379 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0883
2383-1146
ijfpr.areeo.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
380 تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران انجمن حسابداری ایران 2251-8428
-
iaaaar.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
381 تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 1024-0772
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique علمی-پژوهشی
وزارت علوم
382 تحقیقات حقوقی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2383-1634
2383-3661
alr.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
383 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0859
2383-1723
ijfrpr.areeo.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
384 تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-2525
2251-6190
jvr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
385 تحقیقات در علوم زیستی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 2251-8789
-
ssrjb.ir علمی-پژوهشی
386 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0891
2383-1448
ijrfpbgr.areeo.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
387 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 2476-4612
2476-4620
erams.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
388 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 2008-7616
-
pir.iaush.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
389 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0913
2383-112X
ijwpr.areeo.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
390 تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2029
2008-8248
rbs.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
391 تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-2681
2476-616X
tqh.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
392 تحقیقات علوم و مهندسی جنگل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر -
-
jfres.iaubushehr.ac.ir علمی-پژوهشی
393 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2252-0163
2538-6115
cr.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
394 تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2008-1847
2476-5058
www.ijcr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
395 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه 2423-7116
-
asr.urmia.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
396 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2228-7736
-
jgs.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
397 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1026-1338
-
jlib.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
398 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0905
2383-1243
ijmapr.areeo.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
399 تحقیقات مالی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1024-8153
2423-5377
jfr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
400 تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2251-8290
-
ifr.journals.isu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
401 تحقیقات مدلسازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2228-6454
2538-4163
jemr.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
402 تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2008-6458
-
jearq.riau.ac.ir علمی-پژوهشی
403 تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1735-0875
2383-1138
ijrdr.areeo.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
404 تحقیقات منابع آب ایران انجمن علوم و مهندسی منابع آب انجمن علوم و مهندسی منابع آب 1735-2347
2476-7360
www.iwrr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
405 تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2008-9856
-
jrnr.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
406 تحقیقات موتور انجمن علمی موتور ایران انجمن علمی موتور ایران 1735-5214
2345-4121
www.engineresearch.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
407 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 2476-4000
2476-4019
aridse.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
408 تحقیقات مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1735-5672
2423-4524
ricest.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
409 تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2363
-
hsr.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
410 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7314
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/socialanalisys علمی-پژوهشی
وزارت علوم
411 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2423-7892
-
jsaeh.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
412 تدریس پژوهی دانشگاه کردستان 2476-5686
2476-5686
trj.uok.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
413 تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1735-4536
-
islamicedu.rihu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
414 تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-391X
2322-3936
jce.mazums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
415 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2423-7418
-
hii.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
416 تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2008-5370
-
ajcoop.mcls.gov.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
417 تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش 1017-4133
-
qjoe.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
418 تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0700
2383-0719
fabak.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
419 تنش‌های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند 2228-7604
2383-3084
escs.birjand.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
420 توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2538-6247
2538-6247
rehabilitationj.uswr.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
421 توانمند سازی کودکان استثنایی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران -
-
journal.childpsychologyfoundation.com/index... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
422 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 2322-3545
-
aqudev.liau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
423 توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2251-9521
2345-4393
zums.ac.ir/edujournal علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
424 توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2538-3205
2538-3205
qjsd.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
425 توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-2266
-
jed.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
426 توسعه محلی (روستایی - شهری) دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-8981
-
jrd.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
427 تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2008-739X
2008-7403
ejcp.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
428 تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران 2322-1208
-
cpes.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
429 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2251-8517
2251-8525
jcpp.iut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
430 تولیدات دامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2009-6776
2382-994X
jap.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
431 تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
plantproduction.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
432 جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0468
2383-0476
socialstudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
433 جامعه شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران 1735-1901
-
jsi-isa.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
434 جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-1941
2476-6798
jhs.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
435 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2252-0732
2345-4431
iws.shahed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
436 جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-5745
2322-343X
jas.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
437 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران 2383-0395
-
ssi.journals.umz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
438 جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1010-2809
-
jsal.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
439 جاویدان خرد انجمن حکمت و فلسفه ایران انجمن حکمت و فلسفه ایران 2251-8932
-
www.javidankherad.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
440 جراحی استخوان و مفاصل ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران 1735-2967
-
ijos.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
441 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7187
2383-2479
jls.um.ac.ir/index.php/literary علمی-پژوهشی
وزارت علوم
442 جستارهای اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1735-3300
-
iee.rihu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
443 جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2251-7766
0808-2383
historicalstudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
444 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-3081
2383-0816
lrr.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
445 جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-1294
2383-1308
politicalstudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
446 جستارهای فلسفه دین انجمن فلسفه دین ایران انجمن فلسفه دین ایران -
2383-0778
journal.philor.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
447 جستارهای فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-0433
-
pi.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
448 جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران انجمن جغرافیایی ایران 7911-124
7911-124
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
449 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2345-2277
-
gaij.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
450 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-8078
2008-8078
geoplanning.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
451 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-5362
2252-0910
gep.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
452 جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه 2322-3197
2322-3197
ges.razi.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
453 جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 1735-0735
-
gdij.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
454 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-2832
-
jgusd.um.ac.ir/index.php/gud علمی-پژوهشی
وزارت علوم
455 جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-1391
2383-2487
jgrd.um.ac.ir/index.php/geography علمی-پژوهشی
وزارت علوم
456 جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-1682
2383-3076
geoeh.um.ac.ir/index.php/geo علمی-پژوهشی
وزارت علوم
457 جغرافیا و مطالعات محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2008-7845
-
ges.iaun.ac.ir علمی-پژوهشی
458 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم 2228-6462
-
jgeoqeshm.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
459 جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 2476-3136
2476-3144
pg.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
460 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان 2008-5656
-
jopg.iaularestan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
461 جغرافیایی سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی -
-
sarzamin.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
462 جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران انجمن جنگلبانی ایران 2008-6113
-
www.ijf-isaforestry.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
463 جنگل و فرآورده های چوب دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5052
2383-0530
jfwp.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
464 جهانی رسانه دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-0468
2008-0468
gmj.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
465 چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 2251-6050
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement علمی-پژوهشی
وزارت علوم
466 چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 2251-6069
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/PublicAdministratio... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
467 چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 6182-6629
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IndustrialManagemen... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
468 چشم انداز مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی -
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagement... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
469 چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1735-0670
-
jsb.sbsi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
470 حدیث پژوهی دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2008-6547
-
s-hadith.kashanu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
471 حسابداری ارزشی و رفتاری دانشگاه خوارزمی 2476-7166
-
aapc.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
472 حسابداری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2252-0473
-
jha.sums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
473 حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 2345-2617
-
qfaj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
474 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات 2228-5938
2322-1321
jma.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
475 حشره شناسی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2251-7448
-
jfce.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
476 حفاظت زیست بوم گیاهان دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس -
-
pec.gonbad.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
477 حفاظت گیاهان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4749
-
jpp.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
478 حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 2251-7480
2251-7480
wsrcj.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
479 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی مرکز آموزش مدیریت دولتی 2383-1863
-
qjal.smtc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
480 حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1735-3270
1735-3270
hoquq.iict.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
481 حقوق پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران انجمن علمی حقوق پزشکی ایران 2008-4390
2476-7158
ijmedicallaw.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
482 حقوق تطبیقی دانشگاه مفید دانشگاه مفید 2423-4656
-
law.mofidu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
483 حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-840X
2423-6209
jolt.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
484 حقوقی دادگستری قوه قضائیه قوه قضائیه 1735-4358
-
jlj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
485 حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق 2538-5275
2538-5267
avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
486 حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-1992
2538-6158
pms.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
487 حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0689
2383-0697
wisdom.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
488 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1735-3238
2476-6038
wph.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
489 حیات دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-2215
2008-X188
hayat.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
490 خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 1735-8442
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch علمی-پژوهشی
وزارت علوم
491 خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش -
-
qjfr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
492 خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا 1560-0874
1560-0874
kherad.mullasadra.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
493 خشکبوم دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2008-790X
-
aridbiom.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
494 دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 2423-5407
2423-5415
vj.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
495 دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 1735-6873
1735-6873
ivj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
496 دانش آب و خاک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-5133
-
water-soil.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
497 دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-8914
2476-292X
jak.uk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
498 دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2251-8975
-
jfak.journals.ikiu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
499 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران 2322-5785
-
jmaak.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
500 دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور 1681-9691
-
danesh.dmk.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
501 دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان پژوهشکده شورای نگهبان 2383-1596
-
mag.shora-rc.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
502 دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-1712
2538-6166
clk.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
503 دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران انجمن مهندسی مالی ایران 2322-5777
-
jik.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
504 دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) دانشکده معارف و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) 2008-0743
-
danesh.journals.isu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
505 دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 2008-2784
-
qje.iau-tnb.ac.ir علمی-پژوهشی
506 دانش علف های هرز ایران انجمن علوم علف های هرز ایران 1735-3548
-
www.ijws.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
507 دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2476-4310
2476-4329
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
508 دانش گیاه پزشکی ایران دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2008-4781
2423-7868
ijpps.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
509 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات 2251-6859
2383-2789
jfksa.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
510 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 1563-3314
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p علمی-پژوهشی
وزارت علوم
511 دانش و پژوهش علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2228-7671
-
nrp.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
512 دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1735-577X
2345-3753
knh.shmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
513 دانش و فناوری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی هوا فضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2322-1070
-
www.astjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
514 دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی -
-
qjik.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
515 دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2322-4177
2322-4177
lowecon.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
516 دانشور پزشکی دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 1028-3188
-
daneshvarmed.shahed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
517 دانش‌ انتظامی‌ دانشگاه علوم انتظامی 1735-9252
-
pok.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
518 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2383-4269
2538-2160
aijh.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
519 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-9023
2538-3280
lasem.journals.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
520 دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 2423-6853
-
ijmt.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
521 دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2228-6144
-
psychac.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
522 دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامی جهرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 2008-3068
-
jmw.jia.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
523 دنیای نانو انجمن نانو فناوری ایران انجمن نانو فناوری ایران -
2476-5945
donyayenano.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
524 دو فصلنامه عقل و دین آیه الله احمد بهشتی -
-
www.aghlodin.ir علمی-پژوهشی
525 دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر -
2251-6263
jdep.iaukhsh.ac.ir علمی-پژوهشی
526 دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2476-2806
2476-6828
tssq.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
527 دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 2252-0007
-
jlviews.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
528 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران انجمن دیرینه شناسی ایران 2345-2153
2345-2153
jpaleon.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
529 دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2252-0252
-
ertebatat.journals.isu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
530 دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2345-5268
2345-5276
jrh.mazums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
531 رادار دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2345-4024
2345-4032
journals.ihu.ac.ir/index.php/radar علمی-پژوهشی
وزارت علوم
532 راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام -
-
rahbord.csr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
533 راهبرد اجتماعی- فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 2251-7081
-
rahbordfarhangi.csr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
534 راهبرد اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 2252-0597
-
econrahbord.csr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
535 راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی 1735-1723
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
536 راهبرد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی 2008-3696
-
www.jsfc.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
537 راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا (س) 2345-3214
2538-1962
jfm.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
538 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله -
2345-5284
edcbmj.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
539 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2345-220X
2345-4768
cs.shahed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
540 راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2423-7906
2423-7620
asj.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
541 رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 2383-1006
-
jscit.nit.ac.ir/index.php/jscit علمی-پژوهشی
وزارت علوم
542 رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد 2008-787X
2008-787X
jearth.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
543 رسالت مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2228-7965
-
ijpa.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
544 رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-062X
2383-0638
mediastudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
545 رستنیها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور 1608-4306
2423-6608
rostaniha.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
546 رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا همدان 2322-147X
-
psj.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
547 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی دانشگاه تهران دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 2008-9333
-
jmlm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
548 رفاه‌اجتماعی‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی 1735-8191
-
refahj.uswr.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
549 رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2538-273X
2538-5593
mbj.ssrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
550 روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی پژوهشکده تحقیقات راهبردی وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 2008-5419
-
frqjournal.csr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
551 روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -
-
jpsy.riau.ac.ir علمی-پژوهشی
552 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-4315
2228-7515
ijpcp.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
553 روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی 1680-8436
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
554 روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 2252-0031
2476-647X
jpe.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
555 روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان -
2228-5180
jcp.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
556 روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2345-2188
2345-4784
cpap.shahed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
557 روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمانشاه -
-
jap.razi.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
558 روانشناسی تحولی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1735-305X
2251-9955
jip.azad.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
559 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2538-3183
2538-3191
jep.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
560 روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده 2423-4060
-
www.ijfp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
561 روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-1283
2538-5585
hpj.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
562 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2345-5780
-
jcp.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
563 روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-4331
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology علمی-پژوهشی
وزارت علوم
564 روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی 2252-0821
2252-0821
jsp.uma.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
565 روانشناسی معاصر انحمن روانشناسی ایران انحمن روانشناسی ایران 2008-1243
-
bjcp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
566 روانشناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین -
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jmp علمی-پژوهشی
وزارت علوم
567 روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1563-3322
-
rvt.agri-peri.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
568 روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2228-5516
2423-7221
jpmm.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
569 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2251-6565
-
anm.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
570 روش های عددی در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2228-7698
2423-5741
jcme.iut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
571 روش‌ شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1608-7070
-
method.rihu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
572 روش‌های هوشمند در صنعت برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-3871
2345-5594
jipet.iaun.ac.ir علمی-پژوهشی
573 رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2423-6780
2476-3608
nea.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
574 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 2423-3293
-
www.ntsmj.issma.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
575 رهیافت انقلاب اسلامی خصوصی 2008-3777
-
www.rahyaft.info علمی-پژوهشی
وزارت علوم
576 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2008-6369
2423-723X
jedu.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
577 رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اقتصاد و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 1735-739X
1735-739X
scj.sbu.ac.ir/index.php/politicalandinterna... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
578 زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 8002-3388
2538-1989
jlr.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
579 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2099-8002
2383-0824
languagestudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
580 زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7233
2383-269X
jlkd.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
581 زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2476-6585
-
zaban.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
582 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 2251-7979
-
perlit.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
583 زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7217
2383-2681
jall.um.ac.ir/index.php/arabic علمی-پژوهشی
وزارت علوم
584 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 1735-9740
1735-9740
jpll.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
585 زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران انجمن زبان شناسی ایران 2322-3847
2322-3847
lsi-linguistics.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
586 زبانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2008-8434
-
jal.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
587 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران 2345-6876
2345-6876
idaj.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
588 زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2008-8485
-
iapb.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
589 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه تربت حیدریه 2383-1529
2383-2142
saffron.torbath.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
590 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7306
2423-5865
econg.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
591 زمین شناسی اکتشافی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 2345-6183
-
expgeo.liau.ac.ir علمی-پژوهشی
592 زمین شناسی ایران جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-7128
-
geology.saminatech.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
593 زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2251-7057
-
aag.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
594 زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 7386-8222
7386-8222
jeg.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
595 زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) انجمن زمین شناسی مهندسی ایران انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
596 زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران 2251-8738
2251-8738
journal.ispg.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
597 زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2538-3132
2538-3124
jwdp.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
598 زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2538-3108
2538-3116
jwica.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
599 زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2008-8566
-
jzvj.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
600 زن و مطالعات خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2008-7225
-
jwsf.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
601 زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی -
-
jdb.iau-tnb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
602 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-2387
2538-4856
eab.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
603 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران انجمن علوم خاک ایران 2345-2536
2423-6055
sbj.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
604 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2322-1410
-
jmb.iauahvaz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
605 زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 1607-9884
2251-7901
jab.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
606 زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8264
2322-2204
ijpb.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
607 زیست شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-5173
2322-5181
bjm.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
608 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس -
2476-6917
biot.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
609 زیست فناوری گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2252-0783
2322-4819
cropbiotech.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
610 ژئوپلیتیک انجمن ژئوپلتیک ایران انجمن ژئوپلتیک ایران 1735-4331
-
www.iag.ir/journal علمی-پژوهشی
وزارت علوم
611 ژئوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند 2322-3464
2322-4843
geochem.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
612 ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران 2008-0336
-
ijgeophysics.ir,nigs.ir/Fa/publish/journal.... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
613 ژئومکانیک نفت انجمن ژئومکانیک نفت ایران 2538-4651
2538-4643
www.irpga-journal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
614 ژنتیک نوین انجمن ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران 2008-4439
-
mg.genetics.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
615 سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران انجمن سازه های فولادی ایران 1735-515X
-
www.journalisss.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
616 سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد موسسه انتشارات امید مجد 2008-2789
-
www.bahareadab.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
617 سپهر سیاست دانشگاه آزاد اسلامی قم دانشگاه آزاد اسلامی قم -
-
se.journal.qom-iau.ac.ir علمی-پژوهشی
618 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران انجمن برق آبی ایران 2322-5882
-
journal.hydropower.org.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
619 سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-5133
2228-7493
ioh.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
620 سلامت و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -
-
jhpsy.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
621 سلامت و محیط زیست انجمن علمی بهداشت محیط ایران انجمن بهداشت محیط ایران 2008-2029
2008-3718
ijhe.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
622 سلامت و مراقبت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2322-3391
2228-6799
hcjournal.arums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
623 سلول و بافت دانشگاه اراک دانشگاه اراک 2228-7035
2228-7035
jct.araku.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
624 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 2228-6063
-
girs.iaubushehr.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
625 سنجش از دور و Gis ایران انجمن سنجش از دور و GIS ایران دانشگاه شهید بهشتی 2008-5966
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/GIS علمی-پژوهشی
وزارت علوم
626 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران 2322-5971
2322-598X
rsm.kashanu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
627 سوخت و احتراق انجمن احتراق ایران انجمن احتراق ایران 2008-3629
-
jfnc.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
628 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2322-2867
2538-5119
jme.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
629 سیاست دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-9678
1735-9686
jpq.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
630 سیاست جهانی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2383-0123
-
interpolitics.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
631 سیاست دفاعی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 1025-5087
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj علمی-پژوهشی
وزارت علوم
632 سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 2008-0840
-
nrisp.ac.ir/jstp علمی-پژوهشی
وزارت علوم
633 سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2008-0131
-
ep.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
634 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2538-5577
2538-5089
jppolicy.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
635 شعر پژوهی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-8183
-
jba.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
636 شناخت دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7322
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/knowledge علمی-پژوهشی
وزارت علوم
637 شناخت اجتماعی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-3782
2322-4312
sc.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
638 شناخت و کاربرد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2008-3572
-
jiamp.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
639 شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی 1735-4722
-
shiitestudies.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
640 شیلات دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5729
2423-7809
jfisheries.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
641 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 1735-9457
-
chemistry.journals.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
642 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1022-7768
-
nsmsi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
643 صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ پژوهشکدۀ قرآن و عترت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ پژوهشکدۀ قرآن و عترت 1735-8701
-
jsm.journals.iau.ir علمی-پژوهشی
644 صفه دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1683-870X
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/SOFEH علمی-پژوهشی
وزارت علوم
645 صنایع الکترونیک شرکت صنایع الکترونیک ایران شرکت صنایع الکترونیک ایران 1683-0857
-
journal.sairan.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
646 صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران 2008-9066
2423-3242
www.ijwp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
647 طب انتظامی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا بهداری کل نیروی انتظامی 2228-6241
2383-3483
teb.police.ir/teb علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
648 طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8401
2252-0414
medrehab.sbmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
649 طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان موسسه دانش آفرند زیستاژن 0008-2636
-
ijwph.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
650 طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1735-4374
1735-6954
ismj.bpums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
651 طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 2008-8574
-
jiitm.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
652 طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7189
2251-8274
tkj.ssu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
653 طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2228-5091
2228-7094
cmja.arakmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
654 طب و تزکیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1608-2397
2251-6239
tebvatazkiyeh.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
655 طب ورزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9317
-
jsmed.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
656 طلوع بهداشت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1728-5127
2538-1598
tbj.ssu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
657 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 2008-0514
2008-0514
journals.iauz.ac.ir/erfan علمی-پژوهشی
وزارت علوم
658 عصب روانشناسی دانشگاه پیام نور 2476-5023
-
clpsy.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
659 علم و مهندسی سرامیک انجمن سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران 2322-2352
-
ijcse.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
660 علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران 2322-5998
-
www.isfj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
661 علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 2476-3594
2476-5554
jstnar.iut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
662 علوم آبزی پروری انجمن آبزی پروری ایران انجمن آبزی پروری ایران 2322-5351
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
663 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-1383
-
social.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
664 علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-4730
-
jhs.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
665 علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-482X
2423-7930
ijhs.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
666 علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-2730
2322-5238
jpsr.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
667 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2008-8817
2008-8817
education.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
668 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 2008-1758
-
home.shirazu.ac.ir/~iaeej علمی-پژوهشی
وزارت علوم
669 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7756
-
nsft.sbmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
670 علوم حدیث دانشکده علوم حدیث دانشکده علوم حدیث -
-
hadith.riqh.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
671 علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1019-9632
-
asj.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
672 علوم دامی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-4773
2423-7949
ijas.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
673 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد دانشگاه شهرکرد 2423-3625
2423-3633
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
674 علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله -
-
jbs.ir علمی-پژوهشی
675 علوم روانشناختی خصوصی 1735-7462
-
www.psychoscience.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
676 علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات 1562-5540
-
www.agrobreedjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
677 علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1023-7429
-
www.gsjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
678 علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9325
-
jsb.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
679 علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-0123
2423-8155
jftn.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
680 علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-9120
2538-4198
jquran.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
681 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-918X
2423-6519
mechanic-ferdowsi.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
682 علوم گیاهان زراعی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-4811
2423-8082
ijfcs.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
683 علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/EnvironmentalScienc... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
684 علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران -
-
journal.iams.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
685 علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2383-225X
2476-3780
jms.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
686 علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1016-3255
2008-0883
jips.ippi.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
687 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1563-4809
2008-3516
jest.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
688 علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787
-
fsct.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
689 علوم و فناوری بذر ایران انجمن علمی بذر ایران انجمن علمی بذر ایران 2322-2646
-
www.ijsst.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
690 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر -
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
691 علوم و فناوری جوشکاری ایران انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران 2476-583X
-
iutjournals.iut.ac.ir/jwsti علمی-پژوهشی
وزارت علوم
692 علوم و فناوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 1735-8779
2383-2169
www.jcst.icrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
693 علوم و فناوری فضایی انجمن هوا فضای ایران انجمن هوا فضای ایران 2008-5460
-
jsst.ias.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
694 علوم و فناوری کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2383-3823
-
jstc.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
695 علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2228-5865
-
adst.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
696 علوم و فنون باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران انجمن باغبانی ایران -
-
journal.irshs.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
697 علوم و فنون دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2008-8965
-
jmst.sinaweb.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
698 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-5513
2476-6887
jfst.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
699 علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان 2008-9082
2008-9953
ejgcst.iut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
700 علوم و فنون نقشه برداری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران 2322-102X
2322-102X
jgst.issge.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
701 علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی 1735-1871
-
www.aeoi.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?Ca... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
702 علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
jise.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
703 علوم و مهندسی جداسازی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان 2008-3963
2008-3963
jsse.uk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
704 علوم و مهندسی خوردگی انجمن خوردگی ایران انجمن خوردگی ایران 2251-6417
-
www.ica.ir/journals/coreng علمی-پژوهشی
وزارت علوم
705 علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 2476-6097
2476-6100
www.bese.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
706 علوم و مهندسی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران 2008-6717
-
surfacejournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
707 غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-0581
-
occidentstudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
708 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2423-3544
2423-3803
ejfpp.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
709 فرآیند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1735-0719
2252-0074
www.jmdp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
710 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران 2322-2727
2383-3688
jispp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
711 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 2423-3226
2423-3234
ma.iaumajlesi.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
712 فرهنگ در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 2345-573X
-
ciu.nahad.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
713 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا 2345-2560
-
farhangerazavi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
714 فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2345-6051
2476-6178
qccpc.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
715 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2345-4466
2423-7000
cfl.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
716 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین(ع) 2008-3998
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs علمی-پژوهشی
وزارت علوم
717 فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 2008-627X
-
jpll.iaubushehr.ac.ir علمی-پژوهشی
718 فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد -
-
zagros.iaub.ac.ir علمی-پژوهشی
719 فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران -
2345-3265
journal.ihepsa.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
720 فصلنامه پژوهشی خون مرکز تحقیقات انتقال خون ایران مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران 1027-9520
1735-8248
bloodjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
721 فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2322-3790
2423-7256
rpp.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
722 فصلنامه تحقیقات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2383-0328
2383-2304
qpr.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
723 فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 2008-4668
-
jer.iau-arak.ac.ir علمی-پژوهشی
724 فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2345-5195
-
psq.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
725 فصلنامه جغـرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2322-5912
2383-2355
gadab.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
726 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-9414
-
psyedu.toniau.ac.ir علمی-پژوهشی
727 فصلنامه زمین شناسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر -
-
geojournal.iiau.ac.ir علمی-پژوهشی
728 فصلنامه علمی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس 2008-9511
-
cropjournal.qodsiau.ac.ir علمی-پژوهشی
729 فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2008-8426
-
jwc.iauahvaz.ac.ir علمی-پژوهشی
730 فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی 1684-0240
-
jmp.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
731 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 2008-4927
-
jsme.iaukhsh.ac.ir علمی-پژوهشی
732 فصلنامه علمی تخصصی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر -
-
jwe.iau-shoushtar.ac.ir علمی-پژوهشی
733 فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 2228-5318
2345-3710
ictedu.iausari.ac.ir علمی-پژوهشی
734 فصلنامه علمی-پژوهشی آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 2008-708X
2476-2903
jourweb.iauba.ac.ir علمی-پژوهشی
735 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 1735-1162
2538-2772
qjss.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
736 فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 1023-5922
2008-3386
iau-tmuj.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
737 فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 4267-8002
-
ssqj.kiau.ac.ir علمی-پژوهشی
738 فصلنامه نسیم تندرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 2322-245X
2345-6191
jfh.iausari.ac.ir علمی-پژوهشی
739 فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 1735-322X
-
geographic-space.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
740 فضای گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 2251-8827
2251-8827
gjts.malayeriau.ac.ir علمی-پژوهشی
741 فقه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/MF علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
742 فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی 2322-1976
-
fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
743 فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-9139
2538-3892
jfiqh.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
744 فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2251-7553
-
law.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
745 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-8744
-
jjfil.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
746 فلسفه دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-1553
-
jop.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
747 فلسفه دین دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-7063
2423-6233
jpht.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
748 فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-0727
2383-0735
philosophy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
749 فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-9112
-
jphilosophy.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
750 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9422
-
jitp.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
751 فن آوری زیستی در کشاورزی دانشگاه های منطقه غرب کشور دانشگاه بوعلی سینا 2476-6313
2476-566X
ab.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
752 فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2345-5462
-
jte.srttu.edu علمی-پژوهشی
وزارت علوم
753 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران -
-
iranaict.ir/journal علمی-پژوهشی
وزارت علوم
754 فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه های منطقه غرب کشور دانشگاه بوعلی سینا 2476-6321
2476-5651
ppt.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
755 فناوری نساجی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1735-8345
-
tstj.iau-arak.ac.ir علمی-پژوهشی
756 فناوری های نوین غذایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2476-4787
2476-4795
jift.irost.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
757 فناوری‌های نوین در توسعه آبزی‌پروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر -
-
jours.iauaz.ac.ir علمی-پژوهشی
758 فنون ادبی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8027
2322-3448
liar.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
759 فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 2008-9767
-
qjpma.iau-tnb.ac.ir علمی-پژوهشی
760 فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2538-371X
2538-3906
jesphys.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
761 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2008-403X
2008-403X
cpj.iauahvaz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
762 فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 2423-7671
-
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
763 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2345-3966
2345-3966
japb.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
764 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1735-9880
-
journals.iauz.ac.ir/apad علمی-پژوهشی
وزارت علوم
765 فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2322-164X
2476-7050
spj.ssrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
766 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی 1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/joeppa علمی-پژوهشی
وزارت علوم
767 فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2008-9821
2008-9821
feyz.kaums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
768 قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1029-4538
-
qabasat.iict.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
769 کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه 2228-7639
-
jccl.razi.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
770 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 1735-9589
-
kavoshnameh.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
771 کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 0142-008
-
bar.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
772 کتاب قیم دانشگاه آیت اله حائری میبد 2251-6026
-
kq.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
773 کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی آستان قدس رضوی 1680-9637
-
lis.aqr-libjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
774 کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران 2251-6824
-
www.jagroecology.ir/fa علمی-پژوهشی
وزارت علوم
775 کنترل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 2008-8345
-
joc-isice.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
776 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2322-2883
2322-2883
jbiocontrol.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
777 کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران 2423-7108
2476-5635
journal.iranqua.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
778 کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش -
-
joec.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
779 کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1608-7046
-
koomeshjournal.semums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
780 کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2383-0603
2383-0611
classicallit.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
781 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران 2322-2344
-
ieijqp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
782 کیمیای هنر پژوهشکده هنر پژوهشکده هنر 2251-8630
-
www.kimiahonar.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
783 گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایران -
-
www.itsairanj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
784 گلجام انحمن علمی فرش ایران انجمن علمی فرش ایران 2008-2738
-
www.goljaam.icsa.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
785 گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا 1023-3652
-
ganjineh.nlai.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
786 گوارش انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-756X
-
govaresh.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
787 گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
plantprotection.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
788 لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2008-5523
-
lem.journals.ikiu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
789 لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-3319
-
icml.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
790 ماشین بینایی و پردازش تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران -
2383-1197
jmvip.sinaweb.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
791 ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2228-6829
2423-3943
jame.um.ac.ir/index.php/jame علمی-پژوهشی
وزارت علوم
792 مبانی فقهی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 2251-6272
-
jfil.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
793 متافیزیک دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-8086
2476-3276
mph.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
794 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 1735-1170
2476-6186
ltr.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
795 متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 2008-5486
2476-3268
rpll.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
796 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) پژوهشکده امام خمینی (ره) پژوهشکده امام خمینی (ره) -
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
797 مجلس و راهبرد مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی 2322-1860
-
nashr.majles.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
798 مجله آموزش و سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-2150
2383-2312
jech.umsha.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
799 مجله اپیدمیولوژی ایران انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7489
2228-7507
irje.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
800 مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704
-
isacc.iranesthesia.org/index.php/iranesthes... علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
801 مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-3870
2423-3498
jhbmi.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
802 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9359-1608
1735-8892
ijme.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
803 مجله بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2322-4703
2345-6884
jcnm.skums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
804 مجله پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انتشارات روضه سما 1027-3727
-
umj.umsu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
805 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1608-5671
2008-160X
majalleh.tbzmed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
806 مجله پژوهش پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران -
1735-9074
ijnr.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
807 مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری -
-
jlap.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
808 مجله تحقیقات در ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2476-7042
2476-7042
urology.umsha.ac.ir علمی-پژوهشی
809 مجله تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2322-5688
2345-2609
jhr.ssu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
810 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1735-4625
-
jqr.kmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
811 مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موسسه ملی تحقیقات سلامت 2383-3742
-
hakim.hbi.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
812 مجله حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ریاست جمهوری 2251-614X
-
www.cilamag.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
813 مجله حکیم سیداسماعیل جرجانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 2345-6108
2345-6442
goums.ac.ir/jorjanijournal علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
814 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7586
1735-7543
sjsph.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
815 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انتشارات روضه سما 2008-6326
2008-742X
unmf.umsu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
816 مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2008-2800
2008-2819
nmj.umsha.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
817 مجله دانشکده پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1027-7595
1735-854X
jims.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
818 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764
1735-7322
tumj.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
819 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013
-
mjms.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
820 مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-255X
2008-6989
jids.journalonweb.ir/index.php/jids علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
821 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1560-9286
2008-2347
jmds.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
822 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2383-3203
2476-2768
journal.nums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
823 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338
2008-644X
amuj.arakmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
824 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2228-7280
2228-7299
jarums.arums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
825 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728
-
sjimu.medilam.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
826 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107
2251-7170
jbums.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
827 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701
-
journal.nkums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
828 مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌ دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1606-9366
2322-4231
zums.ac.ir/journal علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
829 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1606-7487
-
jsums.medsab.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
830 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448
2228-7469
journal.skums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
831 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741
2228-5733
jssu.ssu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
832 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105
2228-7329
journal.fums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
833 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799
2008-1375
journal.muq.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
834 مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652X
2345-4040
sjku.muk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
835 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048
2008-4056
journal.gums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
836 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260
1735-9279
jmums.mazums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
837 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641X
2008-2444
jdm.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
838 مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان 1024-6428
2008-1960
jida.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
839 مجله دندانپزشکی کودکان ایران مجتبی وحید گلپایگانی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1735-8434
-
journal.iapd.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
840 مجله دیابت و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-4008
2345-4016
ijdld.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
841 مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1680-2993
2008-2363
ijogi.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
842 مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1562-1073
1562-1073
jmciri.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
843 مجله سالمندی ایران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-806X
1735-806X
salmandj.uswr.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
844 مجله سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2345-6248
-
chj.rums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
845 مجله سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2382-9710
2382-9737
healthjournal.arums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
846 مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج 1735-1537
1735-7667
militarymedj.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
847 مجله علمی پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-052X
2252-0619
jsmj.ajums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
848 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1607-2197
2423-6152
journal.bums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
849 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165
2008-7268
journal.rums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
850 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666
2423-5814
journal.qums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
851 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1562-4765
2008-4080
goums.ac.ir/journal علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
852 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1025-4285
2251-662X
sjh.umsha.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
853 مجله علوم آماری انجمن آمار ایران انجمن آمار ایران 1735-8183
-
jss.irstat.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
854 مجله علوم اعصاب شفای خاتم مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران 2322-1887
2345-4814
shefayekhatam.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
855 مجله علوم پزشکی پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشگاه علوم پزشکی جهرم 2008-7993
2008-8442
jmj.jums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
856 مجله علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-7043
2228-7051
rjms.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
857 مجله علوم پزشکی صدرا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4339
-
www.sadramj.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
858 مجله علوم و مهندسی هوا فضا انجمن هوا فضای ایران انجمن هوا فضای ایران 1735-2134
-
jast.ias.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
859 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1683-4844
1683-5476
ijem.sbmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
860 مجله مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 2476-3012
2476-3020
jhm.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
861 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7065
2251-8266
jmed.ssu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
862 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-496X
2423-3404
jcl.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
863 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی ایران 1735-8612
2345-4342
ijmm.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
864 مجله نفس پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری 2322-4517
2423-8147
nafasjournal.ir/fa علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
865 محیط زیست جانوری شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش 2008-4218
-
aejournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
866 محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-7764
2423-7817
jne.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
867 محیط شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1025-8620
2345-6922
jes.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
868 مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2345-6353
-
jneh.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
869 مددکاری اجتماعی حسین حاج بابایی انتشارات رسانه های تخصصی 1735-451X
-
socialworkmag.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
870 مدل سازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان 2345-654X
-
jem.journals.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
871 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1735-9910
-
eco.iaufb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
872 مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2251-8088
-
jamm.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
873 مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-4854
-
modelling.journals.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
874 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2251-6298
2382-9931
jwim.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
875 مدیریت ارتقای سلامت انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2251-8614
2251-9947
jhpm.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
876 مدیریت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 2251-6980
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/im علمی-پژوهشی
وزارت علوم
877 مدیریت اطلاعات انجمن مدیریت اطلاعات ایران انجمن مدیریت اطلاعات ایران 1735-8418
1735-8418
im.saminatech.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
878 مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7853
1735-9813
him.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
879 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5907
2423-5091
jibm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
880 مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2345-3915
-
joem.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
881 مدیریت برآموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران انجمن مدیریت آموزشی ایران 2322-1429
-
journalieaa.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
882 مدیریت برند دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2345-3222
2538-1482
bmr.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
883 مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2476-3012
2476-3020
jhm.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
884 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 2008-8736
2476-7298
jpm.iaut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
885 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران 2476-3721
2476-3721
www.jdmal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
886 مدیریت پرستاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران 2251-6603
2251-6611
ijnv.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
887 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 2008-5060
2345-4444
jtdm.irost.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
888 مدیریت توسعه و تحول دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین -
-
www.jdem.ir علمی-پژوهشی
889 مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2251-6409
2423-6950
jpom.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
890 مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2322-1267
2322-1275
ejsms.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
891 مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2383-1170
2383-1189
amf.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
892 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 2345-5713
-
miu.nahad.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
893 مدیریت دولتی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5877
2423-5342
jipa.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
894 مدیریت سازمان های دولتی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور 2322-522X
2538-600X
ipom.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
895 مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران 2423-6071
2423-608X
jscm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
896 مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-1200
2008-1219
jha.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
897 مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی 1607-2227
1607-2227
ijurm.imo.org.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
898 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5885
2423-5369
imj.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
899 مدیریت فردا خصوصی انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی 2228-6047
2228-6047
modiriyatfarda.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
900 مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2423-6942
2423-6934
jomc.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
901 مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات 2008-3327
-
jcm.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
902 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5893
2423-5059
jitm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
903 مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی 2252-0104
2383-2991
bmj.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
904 مدیریت مخاطرات محیطی انجمن مخاطره شناسی ایران 2423-415X
2423-4168
jhsci.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
905 مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان -
-
jsa.uok.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
906 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی -
-
iieshrm.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
907 مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 2383-1499
2383-1502
shm.shahroodut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
908 مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی -
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
909 مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی دانشگاه افسری امام علی (ع) 1735-5699
-
jmm.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
910 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 2322-5386
-
www.nowavari.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
911 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 2423-5261
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/JMPES علمی-پژوهشی
وزارت علوم
912 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 2322-4800
2538-5348
jsmd.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
913 مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -
2322-3103
jmobs.azad.ac.ir علمی-پژوهشی
914 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-9341
-
jsm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
915 مرتع انجمن مرتعداری ایران انجمن مرتعداری ایران 2008-0891
-
www.rangelandsrm.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
916 مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-5044
2423-7795
jrwm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
917 مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان 2345-3850
2538-2624
mmi.aui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
918 مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2476-6933
-
jspi.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
919 مسکن و محیط روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 2008-4994
-
jhre.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
920 مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 2008-1626
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Careercounseling علمی-پژوهشی
وزارت علوم
921 مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2251-7243
-
jac.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
922 مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان دانشگاه کردستان 2251-6654
-
fcp.uok.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
923 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه 2322-3766
-
ca.ipisjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
924 مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-5075
-
jsli.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
925 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان -
-
pma.cfu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
926 مطالعات آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا -
-
www.dfsr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
927 مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران 2008-3653
-
jss-isa.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
928 مطالعات اجتماعی گردشگری جهاد دانشگاهی 2382-9664
-
journalitor.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
929 مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2538-2926
2538-2934
jwsps.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
930 مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-8647
-
jcls.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
931 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2008-4102
-
ies.journals.isu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
932 مطالعات اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی 1735-1626
-
iiesj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
933 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا 2322-2530
2322-472X
aes.basu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
934 مطالعات امنیت اجتماعی ناجا ناجا 1735-3823
-
sss.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
935 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور سازمان سنجش و آموزش کشور 2476-2865
-
jresearch.sanjesh.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
936 مطالعات انقلاب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 2008-5834
-
enghelab.maaref.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
937 مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-0867
2345-3117
jcep.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
938 مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2288-1026
-
jarcs.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
939 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1735-4986
-
www.icsajournal.ir/volume_1356.html علمی-پژوهشی
وزارت علوم
940 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران 2345-3133
-
eps.journals.umz.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
941 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 2008-2940
-
jshsp.iaurasht.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
942 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 2423-4621
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmbrds علمی-پژوهشی
وزارت علوم
943 مطالعات پژوهشی راهور ناجا ناجا 2322-3529
-
talar.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
944 مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام 2228-6713
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
945 مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ مرکز نشر دانشگاهی 2008-9945
-
chistorys.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
946 مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
947 مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 1735-1138
2538-2519
qjma.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
948 مطالعات ترجمه خصوصی 1735-0212
ند-ار
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
949 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2423-3757
2538-2586
qhts.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
950 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی -
-
jcsfa.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
951 مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان 2345-3842
2538-2969
mth.aui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
952 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی 2228-7256
-
tafsir.maaref.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
953 مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2252-0686
-
jisds.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
954 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز موسسه آموزش عالی سبز 2322-3367
-
journals.sabz.ac.ir/scds علمی-پژوهشی
وزارت علوم
955 مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1010-2809
-
jsr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
956 مطالعات جامعه شناختی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی 2322-5548
-
ssi.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
957 مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2345-3273
-
urb.dehaghan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
958 مطالعات جغرافیای مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه حکیم سبزواری 2228-5962
-
journals.hsu.ac.ir/jarhs علمی-پژوهشی
وزارت علوم
959 مطالعات جنسیت و خانواده مرکز تحقیقات زن و خانواده -
-
gfs.wrc.ir علمی-پژوهشی
960 مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-9651
1735-966X
jlq.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
961 مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2423-8120
2423-8139
jplsq.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
962 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-8175
-
jqclcs.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
963 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2008-7926
-
jls.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
964 مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 2008-4897
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmds علمی-پژوهشی
وزارت علوم
965 مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی 1735-224X
-
quarterly.risstudies.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
966 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج 1735-501X
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq علمی-پژوهشی
وزارت علوم
967 مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده 2008-2827
-
jwss.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
968 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 2538-5038
2538-4929
ssgj.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
969 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان 1735-224X
-
faslname.msy.gov.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
970 مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی 2538-2209
2476-6550
nms.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
971 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی 2322-1518
-
obs.sinaweb.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
972 مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1735-7500
-
prb.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
973 مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2538-2942
-
psychstudies.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
974 مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 2322-3189
2476-6410
jcps.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
975 مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2228-6683
-
jeps.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
976 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2345-2978
2538-1504
spsyj.ssrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
977 مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2228-5202
2383-2878
jlts.um.ac.ir/index.php/lts علمی-پژوهشی
وزارت علوم
978 مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) 2008-9384
2538-2004
jwfs.alzahra.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
979 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2252-0929
-
psiw.journals.ikiu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
980 مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-5710
-
jsr.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
981 مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 2228-639X
-
iic.icas.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
982 مطالعات شهری دانشگاه کردستان دانشگاه کردستان 2322-2875
-
www.urbstudies.uok.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
983 مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2322-1658
2538-1512
smj.ssrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
984 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2008-6555
-
s-erfani.kashanu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
985 مطالعات فرهنگ - ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 2008-8760
2538-2632
jccs.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
986 مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 2008-5575
-
jcsc.iaocsc.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
987 مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی فقه -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
988 مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 2008-7012
-
feqh.journals.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
989 مطالعات فقهی و فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم -
-
aqojap.journal.qom-iau.ac.ir علمی-پژوهشی
990 مطالعات فهم حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) -
-
mfh.journals.ikiu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
991 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید سازمان بسیج اساتید 2322-5580
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
992 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) 2008-3211
-
quran.journals.isu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
993 مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی -
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
994 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند 2383-0189
2538-4694
jpsbs.birjand.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
995 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2008-5222
-
slis.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
996 مطالعات مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1735-9570
-
pmsq.jrl.police.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
997 مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 2251-8037
2476-5988
jmsd.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
998 مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی ایران دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 2228-6853
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/StrategicManagement... علمی-پژوهشی
وزارت علوم
999 مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی -
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1000 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه پیام نور 2383-1758
2383-1758
fmss.journals.pnu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1001 مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2251-8029
-
jims.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1002 مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبایی 2322-3294
2476-597X
tms.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1003 مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2538-3213
2538-3221
smrj.ssrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1004 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 2322-5246
-
ksiu.nahad.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1005 مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2252-0635
-
jias.kashanu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1006 مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی 1735-059X
-
rjnsq.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1007 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 2252-0503
2383-322X
nastinfo.nlai.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1008 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 2008-4641
2008-4846
www.isih.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1009 مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1735-8663
-
icsq.journals.iau.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1010 مطالعات ناتوانی سید محمد موسوی -
2322-2840
jdisabilstud.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1011 مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2008-5354
2252-0848
urs.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
1012 مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2322-5254
-
jisr.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1013 مطالعات و سیاست های اقتصادی دانشگاه مفید دانشگاه مفید 2423-4648
-
economic.mofidu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1014 مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی 1735-708X
-
islamicartjournal.com/fa علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1015 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 2008-8116
-
marefateadyan.nashriyat.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1016 معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 2008-8515
-
marefateeqtesadi.nashriyat.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1017 معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1735-4545
-
marefatfalsafi.nashriyat.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1018 معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 2008-8876
-
kalami.nashriyat.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1019 معماری و شهر سازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران 2228-589X
-
isau.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1020 معماری و شهرسازی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-6020
-
jfaup.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1021 معماری و شهرسازی آرمان‌شهر شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر 2008-5079
-
www.armanshahrjournal.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1022 مکانیک سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 2251-9475
2251-9483
jsfm.shahroodut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1023 مکانیک سنگ ایران انجمن مکانیک سنگ ایران انجمن مکانیک سنگ ایران -
-
journal.irsrm.net/index.php/irsrm علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1024 مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین (ع) 2322-3278
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/fma علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1025 مکانیک‌ هوافضا‌ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه جامع امام حسین 1609-5707
-
measej.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1026 منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 2383-0662
2383-0670
logicalstudy.ihcs.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1027 مواد پرانرژی انجمن مواد پر انرژی انجمن مواد پرانرژی ایران 3629-1375
4978-1375
www.isaem.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1028 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 1025-2851
2423-5733
jame.iut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1029 مواد پیشرفته و پوششهای نوین انجمن علمی صنایع رنگ ایران انجمن علمی صنایع رنگ ایران 2322-1356
-
amnc.aut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1030 مواد نوین دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2228-5946
2423-7183
jnm.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1031 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی 2008-4269
2008-4277
jem.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1032 مهار زیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 2322-4223
2423-5148
jbiocontrol.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1033 مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359
-
www.waterjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1034 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2538-6336
2538-6336
deej.kashanu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1035 مهندسی برق دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-7799
2538-3051
tjee.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1036 مهندسی برق مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2228-527X
2476-681X
mjee.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1037 مهندسی برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152
-
jiaeee.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1038 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی 1682-3745
1682-3745
ijece.saminatech.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1039 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-336X
2383-3378
johe.umsha.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1040 مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز -
2383-3211
jehe.abzums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1041 مهندسی بیوسیستم ایران دانشگاه تهران 2008-4803
2423-7841
ijbse.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1042 مهندسی پزشکی زیستی انجمن مهندسی پزشکی ایران انجمن مهندسی پزشکی ایران 8006-9685
-
www.ijbme.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1043 مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود 2322-3111
2322-570X
tuse.shahroodut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1044 مهندسی حمل و نقل انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 2008-6598
-
jte.sinaweb.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1045 مهندسی دریا انجمن مهندسی دریایی ایران انجمن مهندسی دریایی ایران 1735-7608
-
marine-eng.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1046 مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648
-
agrieng.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1047 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان 2423-5350
-
jtie.journals.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1048 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران انجمن ایمنی زیستی ایران -
-
www.gebsj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1049 مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران -
-
www.iranjme.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1050 مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 2345-6310
2476-4280
civil-strj.iau-maragheh.ac.ir علمی-پژوهشی
1051 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران انجمن مهندسی سازه ایران 2476-3977
2538-2616
www.jsce.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1052 مهندسی صنایع دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2423-6896
2423-6888
jieng.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1053 مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف -
-
journal.sharif.ir/journals/sjie علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1054 مهندسی عمران شریف دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف 1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjce علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1055 مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7454
2423-6500
civil-ferdowsi.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1056 مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2008-9449
-
mcej.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1057 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2008-6040
2476-3438
ceej.aut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1058 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2008-7918
-
ceej.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1059 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 2008-9635
-
jgit.kntu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1060 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2251-9165
2383-2983
fej.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1061 مهندسی متالورژی انجمن مهندسین متالورژی ایران انجمن مهندسین متالورژی ایران 1563-1745
-
www.metalleng.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1062 مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-7462
2423-5881
jmme.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1063 مهندسی مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر -
-
jce.iaubushehr.ac.ir علمی-پژوهشی
1064 مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران انجمن مهندسی معدن ایران 1735-7616
-
ijme.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1065 مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2008-6032
2476-3446
mej.aut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1066 مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران 1605-9727
-
jmep.isme.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1067 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2228-5148
-
tumechj.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1068 مهندسی مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف 1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjme علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1069 مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1027-5940
-
mme.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1070 مهندسی مکانیک و ارتعاشات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 2423-5458
2423-7329
jvibme.semnaniau.ac.ir علمی-پژوهشی
1071 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 2008-6377
2423-719
wej.miau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1072 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 2251-9300
2223-536X
jwem.areo.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1073 مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2245-2951
2251-8061
energy.kashanu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1074 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان 2322-1305
-
j.pqprc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1075 مهندسی هوانوردی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 1735-9449
1735-9449
joae.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1076 میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 2345-539X
2345-539X
jfm.iaushk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1077 میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 2251-8851
2252-0244
journals.iau-garmsar.ac.ir/vet علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1078 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند 2476-3403
2476-3543
bamj.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1079 ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی 2251-8673
2251-8673
jld.uma.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1080 نامه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال -
-
jt.iau-tnb.ac.ir علمی-پژوهشی
1081 نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی ایران انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000X
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1082 نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996
-
jesi.areeo.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1083 نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی -
-
علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1084 نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر دانشگاه هنر 2008-2649
-
aup.journal.art.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1085 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر دانشگاه هنر 2008-2649
-
vaa.journal.art.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1086 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر دانشگاه هنر 2008-2649
-
dam.journal.art.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1087 نانو مقیاس انجمن نانو فناوری ایران انجمن نانو فناوری ایران -
2423-5628
nanomeghyas.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1088 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شاهرود) 2008-6156
-
nm.iau-shahrood.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1089 نثر پژوهی ادب فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1727-2106
-
jll.uk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1090 نشریه آموزش پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2322-3812
4428-2222
jne.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1091 نشریه پرستاری ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران -
2008-5931
ijn.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1092 نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-3863
-
dorredari.iaun.ac.ir علمی-پژوهشی
1093 نشریه جراحی ایران جامعه جراحان ایران انجمن جامعه جراحان ایران 1735-4099
-
ijs.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1094 نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز 1735-6679
-
aums.abzums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1095 نشریه روان پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2345-2528
2345-2501
ijpn.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1096 نشریه قدرت نرم سازمان بسیج اساتید -
-
www.spba.ir علمی-پژوهشی
1097 نشریه گردشگری شهری دانشگاه تهران 2423-6926
2423-6918
jut.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1098 نظام ها و خدمات اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2251-7626
-
iss.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1099 نظریه تقریب و کاربرد های آن دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1735-8337
2008-3335
msj.iau-arak.ac.ir علمی-پژوهشی
1100 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
jstmt.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1101 نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 2423-6578
2423-6586
ecoj.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1102 نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد دانشگاه یزد 2322-5068
-
mcal.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1103 نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2008-0360
2538-2179
lcq.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1104 نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2008-7330
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/CLLS علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1105 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-4991
2538-2594
bsnt.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1106 نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 2251-6697
-
journals.iau-garmsar.ac.ir/geography علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1107 نگره دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 1735-4560
-
negareh.shahed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1108 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی 2423-4966
-
jfst.iaus.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1109 نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن -
-
www.journalie.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1110 نوآوری های آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1735-1235
-
noavaryedu.oerp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1111 ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه حکیم سبزواری 2228-723X
-
journals.hsu.ac.ir/sbs علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1112 هستی و شناخت دانشگاه مفید دانشگاه مفید -
-
philosophy.mofidu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1113 هنرهای تجسمی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-6039
-
jfava.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1114 هنرهای نمایش و موسیقی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2228-6012
-
jfadram.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1115 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران 2345-3419
-
agmj.ir/fa علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1116 هوش محاسباتی در مهندسی برق دانشگاه اصفهان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان 2251-6530
2252-083X
isee.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1117 هویت شهر دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1735-9562
-
hoviatshahr.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1118 هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز 2383-3254
-
hyd.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1119 هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران 2345-4237
-
jhyd.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1120 یادگیری الکترونیکی (مدیا) دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2476-7271
2476-7263
ijvlms.ir/online علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1121 یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1563-0773
-
yafte.lums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1122 یافته های نوین در زمین شناسی دانشگاه خوارزمی 2423-8058
-
gnf.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1123 یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 2423-6330
-
nbr.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1124 یافته های نوین کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1735-8353
-
nfa.iau-arak.ac.ir علمی-پژوهشی
1125 ARYA Atherosclerosis دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-3955
2251-6638
arya.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1126 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 0044-6025
1735-9694
acta.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1127 Addiction and Health دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2008-4633
2008-8469
ahj.kmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1128 Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی 2423-7477
2423-7485
acerp.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1129 Advanced Pharmaceutical Bulletin دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5881
2251-7308
apb.tbzmed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1130 Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران -
-
armmt.irost.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1131 Advances in Environmental Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2423-7744
2423-7590
aet.irost.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1132 Advances in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1605-8941
-
journals.sbmu.ac.ir/en-jnm علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1133 Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 2012-6598
-
ijare.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1134 Algebraic structures and their applications دانشگاه یزد 2382-9761
-
as.yazd.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1135 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انجمن شیمی ایران انجمن شیمی ایران 2383-093X
-
www.analchemres.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1136 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران 2008-4226
-
abechem.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1137 Anatomical Sciences Journal انجمن علوم تشریح ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1728-6158
1728-6158
anatomyjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1138 Anesthesiology and Pain Medicine انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران کوثر 2228-7523
2228-7531
anescc.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1139 Annals of Colorectal Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-5289
2322-5262
colorectalresearch.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1140 Annals of Functional Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی -
-
www.emis.de/journals/AFA علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1141 Annals of Military and Health Science Research دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2383-1960
2383-1979
journals.ajaums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1142 Applied Biotechnology Reports دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2322-1186
2423-5784
journals.bmsu.ac.ir/jabr علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1143 Applied Food Biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-5357
2423-4214
journals.sbmu.ac.ir/afb علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1144 Applied Research on English Language دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2252-0198
2322-5343
are.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1145 Archives of Anesthesiology and Critical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2423-5849
2423-5846
aacc.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1146 Archives of Breast Cancer دکتر احمد کاویانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-0425
2383-0433
archbreastcancer.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1147 Archives of Cardiovascular Imaging انجمن اکو کاردیوگرافی ایران کوثر 2322-5327
2322-5319
cardiovascimaging.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1148 Archives of Clinical Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر -
2345-2641
archcid.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1149 Archives of Critical Care Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2423-4443
-
accmedicine.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1150 Archives of Hygiene Sciences دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2251-9203
2322-4916
jhygiene.muq.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1151 Archives of Iranian Medicine فرهنگستان علوم پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی 1029-2977
1735-3947
aimjournal.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1152 Archives of Medical Laboratory Sciences انجمن علمی جامعه آزمایشگاه انجمن علمی جامعه آزمایشگاه 2423-6241
-
journals.sbmu.ac.ir/archives علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1153 Archives of Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2322-3944
2322-5769
archneurosci.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1154 Archives of Pediatric Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2322-1828
2322-1836
pedinfect.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1155 Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 0365-3439
2008-9872
archrazi.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1156 Archives of Trauma Research دانشگاه علوم پزشکی کاشان کوثر 2251-953X
2251-9599
archtrauma.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1157 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5718
2322-5726
aojnmb.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1158 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-2611
2322-4320
apjmt.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1159 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1563-0854
-
ajce.bhrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1160 Asian Journal of Sports Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-000X
2008-7209
asjsm.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1161 Auditory and Vestibular Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2423-480X
avr.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1162 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر 2383-0298
2383-0301
ajcmicrob.neoscriber.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1163 Avicenna Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر -
2423-7582
avicennajdr.neoscriber.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1164 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر -
2423-4583
ajehe.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1165 Avicenna Journal of Medical Biochemistry دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2345-4113
-
ajmb.umsha.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1166 Avicenna Journal of Medical Biotechnology جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوریی های نوین علوم زیستی پژوهشگاه ابن سینا 2008-2835
2008-4625
ajmb.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1167 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر 2383-2436
2383-2444
avicennajnpp.neoscriber.org/en/index.html علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1168 Avicenna Journal of Phytomedicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-7930
2228-7949
ajp.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1169 Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی 1735-8787
-
www.emis.de/journals/BJMA علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1170 Basic and Clinical Cancer Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2228-6527
2228-5466
bccr.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1171 Basic and Clinical Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2008-126X
2228-7442
bcn.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1172 BioImpacts دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5660
2228-5652
bi.tbzmed.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1173 Biomacromolecular Journal انجمن بیوشیمی فیزیک ایران -
-
www.bmmj.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1174 Bulletin of Emergency and Trauma دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرکز تحقیقات تروما 2322-3960
2322-2522
www.beat-journal.com/BEATJournal/index.php/... علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1175 Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران 1017-060X
1735-8515
bims.iranjournals.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1176 Case Reports in Clinical Practice دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2538-2683
2538-2691
crcp.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1177 Caspian Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9890
2322-2395
cjdr.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1178 Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان 1735-3033
-
cjes.guilan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1179 Caspian Journal of Internal Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2008-6164
2008-6172
caspjim.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1180 Caspian Journal of Neurological Sciences دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2383-4307
2423-4818
cjns.gums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1181 Caspian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2423-4729
2383-3106
caspianjp.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1182 Categories and General Algebraic Structures with Application دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 2345-5853
2345-5861
www.cgasa.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1183 Cell Journal جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی 2228-5806
2228-5814
celljournal.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1184 Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2322-2093
2322-2093
ceij.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1185 Computational Methods for Differential Equations دانشگاه تبریز 2345-3982
2383-2533
cmde.tabrizu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1186 Controlled Release Society of Iran انجمن علمی سامانه‌های نوین داروسازی ایران -
-
علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1187 Crescent Journal of Medical Biological Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس Aras Part Medical International Press -
2148-9696
cjmb.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1188 Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 2008-868X
-
cbjournal.spii.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1189 Current Medical Mycology دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-3439
2423-3420
cmm.mazums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1190 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران BioMed Central -
2008-2231
darujps.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1191 Dental Research Journal دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 1735-3327
2008-0255
drj.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1192 Desert دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 2008-0875
4752-345X
jdesert.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1193 Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-2700
2538-2152
ecopersia.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1194 Educational Development of Jundishapur دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2251-6506
2345-2757
journals.ajums.ac.ir/edj علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1195 Educational Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2252-0341
2252-0465
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/EduRMedS علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1196 Emergency Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-4563
2345-4571
journals.sbmu.ac.ir/emergency علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1197 Energy Equipment and Systems دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2383-1111
2345-251X
energyequipsys.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1198 Environmental Energy and Economic Research انجمن اقتصاد انرژی ایران 2538-4988
-
www.eeer.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1199 Environmental Health Engineering and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-3765
2423-4311
ehemj.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1200 Environmental Resources Research دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -
-
ijerr.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1201 Etudes de Langue et Littérature Francaises دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2228-7957
2228-7957
ellf.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1202 Evidence Based Care دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-2487
2008-370X
ebcj.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1203 Future of Medical Education Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-8347
2251-8355
fmej.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1204 Galen Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5423
2322-2379
gmj.ir/index.php/gmj علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1205 Gas Processing دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2322-3251
2345-4172
gpj.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1206 Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2258
2008-4234
journals.sbmu.ac.ir/ghfbb علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1207 Gene, Cell and Tissue دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2345-6833
2345-6841
genecelltissue.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1208 Genetics In the 3rd Millennium مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی 2423-7159
2423-5873
g3m.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1209 Geopersia دانشگاه تهران 2228-7817
2228-7825
geopersia.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1210 Global Journal of Environmental Science and Management انجمن پسماند ایران انجمن پسماند ایران 2383-3572
2383-3866
www.gjesm.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1211 Health Education and Health Promotion دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس 2345-2897
-
hehp.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1212 Health Promotion Perspectives دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2228-6497
journals.tbzmed.ac.ir/HPP علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1213 Health Scope دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8959
2251-9513
jhealthscope.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1214 Health in Emergencies and Disasters Quarterly دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه -
2345-4210
hdq.uswr.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1215 Health, Spirituality and Medical Ethics Journal دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2383-3610
2322-4304
jhsme.muq.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1216 Hepatitis Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 1735-143X
1735-3408
hepatmon.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1217 Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 2423-3528
-
hmj.hums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1218 ISeCure, The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران انجمن رمز ایران 2008-2045
-
isecure-journal.com/index.php/isecure علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1219 Infection Epidemiology and Microbiology دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-2298
2345-4946
iem.modares.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1220 International Archives of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2383-2568
-
iahs.kaums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1221 International Cardiovascular Research Journal مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-9130
2251-9149
ircrj.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1222 International Clinical Neurosciences Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-2096
-
journals.sbmu.ac.ir/neuroscience علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1223 International Economics Studies دانشگاه اصفهان 2008-9643
-
ies.ui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1224 International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research CASRP Publishing Company 2383-2762
2322-4827
ijabbr.com علمی-پژوهشی
1225 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی 2252-0406
2383-4447
mjme.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1226 International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2008-3556
2008-6695
link.springer.com/journal/40091 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1227 International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2159-5852
2159-5860
ijamad.iaurasht.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1228 International Journal of Applied Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5253
-
journals.sbmu.ac.ir/ijabs علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1229 International Journal of Aquatic Biology انجمن ماهی شناسی ایران انجمن ماهی شناسی ایران 2383-0956
2322-5270
ij-aquaticbiology.com/index.php/ijab علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1230 International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2228-7337
2383-3904
ijaup.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1231 International Journal of Architecture and Urban Development دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2228-7396
2345-2331
ijaud.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1232 International Journal of Automotive Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2008-9899
2476-3535
www.iust.ac.ir/ijae علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1233 International Journal of Basic Science in Medicine دانشگاه علوم پزشکی زابل نشر سالمی 2008-7837
2383-1405
ijbsm.zbmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1234 International Journal of Behavioral Science دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله -
-
journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1235 International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین 2251-8533
2322-4142
ijbihn.iauvaramin.ac.ir علمی-پژوهشی
1236 International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-448X
-
ijbds.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1237 International Journal of Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 1735-0522
2383-3874
link.springer.com/journal/40999 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1238 International Journal of Coastal and Offshore Engineering انجمن مهندسی دریایی انجمن مهندسی دریایی 2538-2667
-
www.ijcoe.org علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1239 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4835
2322-2476
ijcbnm.sums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1240 International Journal of Data Envelopment Analysis دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2345-458X
-
ijdea.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1241 International Journal of Electrical and Electronics Engineering دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 2008-6075
-
eej.aut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1242 International Journal of Endocrinology and Metabolism دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 1726-913X
1726-9148
endometabol.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1243 International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2008-9163
-
link.springer.com/journal/40095 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1244 International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی 1025-2495
1735-9244
ije.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1245 International Journal of Enteric Pathogens دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز 2345-3362
2322-5866
enterpathog.abzums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1246 International Journal of Environmental Research دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1735-6865
-
link.springer.com/journal/41742 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1247 International Journal of Environmental Sciences and Technology انجمن محیط زیست ایران انجمن محیط زیست ایران 1735-1472
1735-2630
link.springer.com/journal/13762 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1248 International Journal of Epidemiologic Research دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -
2383-4366
ijer.skums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1249 International Journal of Fertility and Sterility جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی 2008-076X
2008-0778
ijfs.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1250 International Journal of Finance and Managerial Accounting انجمن مهندسی مالی ایران -
-
ijfma.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1251 International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2251-645X
2383-2517
ijfaes.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1252 International Journal of Foreign Language Teaching and Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-3898
3900-2322
jfl.iaun.ac.ir علمی-پژوهشی
1253 International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2251-7650
2251-7669
theoryofgroups.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1254 International Journal of Health Care, Insurance and Equity سازمان بیمه سلامت ایران -
-
علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1255 International Journal of Health Policy and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-5939
ijhpm.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1256 International Journal of Health Studies دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 2423-6594
-
ijhs.shmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1257 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2207
ijhoscr.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1258 International Journal of Heterocyclic Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2228-6888
-
ijhc.iauahvaz.ac.ir علمی-پژوهشی
1259 International Journal of High Risk Behaviors and Addiction دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8711
2251-872X
jhrba.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1260 International Journal of Horticultural Science and Technology دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2322-1461
-
ijhst.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1261 International Journal of Hospital Research دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2251-8940
2322-2085
ijhr.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1262 International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 2008-4889
2345-363X
ijiepr.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1263 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2008-5621
2008-563X
ijim.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1264 International Journal of Infection دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2383-1421
2383-1413
intjinfection.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1265 International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 2008-8302
2008-8310
ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1266 International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 2251-6107
-
journal.itrc.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1267 International Journal of Information, Security and Systems Management دانشگاه آزاد اسلامی واحد آموزش الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد آموزش الکترونیک 2251-9335
2252-0279
www.ijissm.org علمی-پژوهشی
1268 International Journal of Iron and Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران انجمن آهن و فولاد ایران 1735-4145
1735-4145
journal.issiran.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1269 International Journal of MArine Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 2251-6743
2345-2919
ijmase.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1270 International Journal of Management and Business Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2228-7019
2228-7027
ijmbr.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1271 International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران انجمن مهندسی دریایی ایران 2345-6000
2476-5333
www.ijmt.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1272 International Journal of Mathematical Modelling and Computations دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2228-6225
2228-6233
ijm2c.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
1273 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2251-8770
2251-8770
journals.sbmu.ac.ir/index.php/ijmtfm علمی-پژوهشی
1274 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8770
2251-8762
journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1275 International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2345-6930
2345-6949
ijmge.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1276 International Journal of Modeling, Identification, Simulation and Control دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 2008-6067
-
miscj.aut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1277 International Journal of Molecular and Cellular Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9637
2251-9645
ijmcmed.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1278 International Journal of Molecular and Clinical Microbiology دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-9171
2476-7093
ijmcm.toniau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1279 International Journal of Nano Dimension دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-8868
2228-5059
ijnd.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1280 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN انجمن نانو فناوری ایران انجمن نانو فناوری ایران 1735-7004
2423-5911
www.ijnnonline.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1281 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان -
2008-6822
ijnaa.semnan.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1282 International Journal of Occupational Hygiene انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-5109
2008-5435
ijoh.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1283 International Journal of Occupational and Environmental Medicine سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 2008-6520
2008-6814
theijoem.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1284 International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک ایران انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 1735-8590
-
ijop.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1285 International Journal of Optimaization in Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان 2228-7558
-
ijoce.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1286 International Journal of Organ Transplantation Medicine مرکز آموزشی درمانی خیریه پیوند اعضا ابوعلی سینا مرکز آموزشی درمانی پژوهشی پیوند اعضاء ابوعلی سینای 2008-6482
2008-6490
ijotm.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1287 International Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-5047
2345-5055
ijp.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1288 International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1735-6814
1735-8043
ijpp.gau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1289 International Journal of Political Science دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی -
-
ijps.azad.ac.ir علمی-پژوهشی
1290 International Journal of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2008-7802
2008-8213
ijpm.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1291 International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران 2008-1251
-
www.ijpb.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1292 International Journal of Radiation Research موسسه پرتوپزشکی نوین موسسه پرتوپزشکی نوین 2322-3243
2345-4229
ijrr.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1293 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی 2195-3228
2251-7715
link.springer.com/journal/40093 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1294 International Journal of Reproductive BioMedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2476-4108
2476-3772
www.ssu.ac.ir/ijrm/index.php/ijrm علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1295 International Journal of Research in Materials Science دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -
-
ijrms.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1296 International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 2008-7144
-
ijr.kntu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1297 International Journal of School Health دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوثر 2345-5152
2383-1219
intjsh.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1298 International Journal of Smart Electrical Engineering دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2251-9246
2345-6221
ijsee.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
1299 International Journal of Social Communication Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 2251-7111
-
tijscs.iauctb.ac.ir علمی-پژوهشی
1300 International Journal of Social Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2228-7221
-
ijss.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1301 International Journal of Transportation Engineering پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه 2322-259X
-
ijte.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1302 International Journal of Travel Medicine and Global Health دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2322-1100
2476-5759
www.ijtmgh.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1303 International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس شرکت بین المللی پارت طب ارس -
2330-4456
ijwhr.net علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1304 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists انجمن باستان شناسی ایران 2423-3412
-
journal.soia.org.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1305 Iranian Biomedical Journal انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 1028-852X
2008-823X
ibj.pasteur.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1306 Iranian Economic Review دانشگاه تهران دانشگاه تهران -
-
ier.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1307 Iranian Endodontic Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7497
2008-2746
journals.sbmu.ac.ir/iej علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1308 Iranian Heart Journal انجمن قلب و عروق ایران انجمن قلب و عروق ایران 1735-7306
-
journal.iha.org.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1309 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-1502
1735-5249
ijaai.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1310 Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 1735-434X
2423-4222
ijab.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1311 Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 2251-628X
2251-631X
ijas.iaurasht.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1312 Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2008-5494
2322-3650
ijals2.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1313 Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی 1735-1634
-
ijal.khu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1314 Iranian Journal of Aquatic Animal Health دانشگاه تهران انجمن بهداشت و بیماری های آبزیان 2345-315X
-
ijaah.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1315 Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 2251-743X
-
ijas.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1316 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران انجمن نجوم ایران دانشگاه دامغان 2322-4924
-
ijaa.du.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1317 Iranian Journal of Basic Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-3866
2008-3874
ijbms.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1318 Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1728-3043
2322-2921
ijbiotech.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1319 Iranian Journal of Blood and Cancer انجمن خون و سرطان کودکان ایران انجمن خون و سرطان کودکان ایران -
2008-4595
ijbc.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1320 Iranian Journal of Cancer Prevention دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2401
2008-2398
ijcancerprevention.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1321 Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 2252-0236
2345-4865
ijc.iaush.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1322 Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران 1735-5397
2008-2355
ijche.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1323 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering جهاد دانشگاهی موسسه پژوهش و توسعه در صنایع شیمیایی 1021-9986
-
www.ijcce.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1324 Iranian Journal of Child Neurology دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-4668
2008-0700
journals.sbmu.ac.ir/ijcn علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1325 Iranian Journal of Critical Care Nursing دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2008-3084
2008-336X
jccnursing.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1326 Iranian Journal of Dermatology انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران -
0021-082X
iranjd.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1327 Iranian Journal of Diabetes and Obesity دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2345-2250
2008-6792
ijdo.ssu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1328 Iranian Journal of Earth Science دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 2008-8779
2228-785X
ijes.mshdiau.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1329 Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2322-1402
2322-1402
ijes.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1330 Iranian Journal of Educational Sociology انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران -
-
iase-idje.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1331 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 1735-2827
2383-3890
ijeee.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1332 Iranian Journal of English for Academic Purposes دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 2476-3187
-
journalscmu.sinaweb.net علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1333 Iranian Journal of Fisheries Science موسسه تحقیقات شیلات ایران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران 1562-2916
2322-5696
jifro.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1334 Iranian Journal of Fuzzy Systems دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 1735-0654
-
ijfs.usb.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1335 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 2251-9610
-
ijgpb.journals.ikiu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1336 Iranian Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-4797
2322-553X
jhs.mazums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1337 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2383-160X
2383-1618
ijhfc.irost.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1338 Iranian Journal of Ichthyology انجمن ماهی شناسی ایران انجمن ماهی شناسی ایران 2383-1561
2383-0964
ijichthyol.org/index.php/iji علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1339 Iranian Journal of Immunology دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1735-1383
365X-1735
iji.sums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1340 Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور 1680-0192
-
iiccom.org/journal.asp علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1341 Iranian Journal of Kidney Diseases انجمن نفرولوژی ایران انجمن علمی نفرولوژی ایران 1735-8582
1735-8604
ijkd.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1342 Iranian Journal of Language Teaching Research دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه 2322-1291
-
urmia.ac.ir/ijltr علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1343 Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران دانشگاه تهران,دانشکده فارابی 2008-7055
2345-3745
ijms.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1344 Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز -
2383-0042
ijmf.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1345 Iranian Journal of Materials Science and Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 1735-0808
2383-3882
ijmse.iust.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1346 Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان 2228-6489
2008-9015
ijmc.kashanu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1347 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی 1735-4463
2008-9473
www.ijmsi.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1348 Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME انجمن مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران 1605-9727
-
jmee.isme.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1349 Iranian Journal of Medical Physics دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
2345-3672
ijmp.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1350 Iranian Journal of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0253-0716
1735-3688
ijms.sums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1351 Iranian Journal of Microbiology انجمن علمی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-3289
2008-4447
ijm.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1352 Iranian Journal of Neonatology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7510
2322-2158
ijn.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1353 Iranian Journal of Neurology حسین پاکدامن دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-384X
2252-0058
ijnl.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1354 Iranian Journal of Neurosurgery انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2423-6497
2423-6829
irjns.org/index.php?slc_lang=en&sid=1 علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1355 Iranian Journal of Nuclear Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1681-2824
2008-2509
irjnm.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1356 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2423-6977
2423-6969
ijnao.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1357 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فرزانگان راداندیش 1735-9066
2228-5504
ijnmr.mui.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1358 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت دانشگاه صنعت نفت 2345-2412
2345-2420
ijogst.put.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1359 Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 2008-1189
-
iors.ir/journal علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1360 Iranian Journal of Optimization دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 2008-5427
-
ijo.iaurasht.ac.ir علمی-پژوهشی
1361 Iranian Journal of Orthodontics انجمن ارتودنتیست های ایران انجمن ارتودنتیست های ایران 2383-3491
1735-5087
journal.iao.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1362 Iranian Journal of Otorhinolaryngology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7251
2251-726X
ijorl.mums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1363 Iranian Journal of Parasitology انجمن انگل شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7020
2008-238X
ijpa.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1364 Iranian Journal of Pathology انجمن علمی آسیب شناسی ایران انجمن علمی آسیب شناسی ایران 1735-5303
2345-3656
ijp.iranpath.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1365 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2008-8892
2228-6993
ijpho.ssu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1366 Iranian Journal of Pediatric Surgery انجمن جراحان کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5067
2426-7612
journals.sbmu.ac.ir/irjps علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1367 Iranian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-2142
2008-2150
ijp.tums.pub علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1368 Iranian Journal of Pharmaceutical Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0328
1726-6890
ijpr.sbmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1369 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences انجمن متخصصین علوم دارویی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران 1735-2444
-
ijps.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1370 Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-2657
-
ijpt.iums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1371 Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 2155-8222
2322-2808
ijpp.iau-saveh.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1372 Iranian Journal of Psychiatry دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-4587
2008-2215
ijps.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1373 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران کوثر 1735-8639
1735-9287
ijpsychiatrybs.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1374 Iranian Journal of Public Health انجمن علمی بهداشت ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-6085
2251-6093
ijph.tums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1375 Iranian Journal of Radiology انجمن رادیولوژی ایران کوثر 1735-1065
2008-2711
iranjradiol.neoscriber.org علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1376 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-6160
2364-1843
link.springer.com/journal/40996 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1377 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-6179
2364-1827
link.springer.com/journal/40998 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1378 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 2228-6187
2364-1835
link.springer.com/journal/40997 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1379 Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 1028-6276
1028-6276
link.springer.com/journal/40995 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1380 Iranian Journal of Toxicology دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2008-2967
2251-9459
ijt.arakmu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1381 Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2008-2533
2252-0554
ijvm.ut.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1382 Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 1728-1997
2252-0589
ijvr.shirazu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1383 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 2008-465X
2423-6306
ijvst.um.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1384 Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران انجمن جراحی دامپزشکی ایران 2008-3033
-
ivsajournals.com علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1385 Iranian Journal of Virology انجمن ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران 1735-5680
-
journal.isv.org.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1386 Iranian Polymer Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1026-1265
1735-5265
link.springer.com/journal/13726 علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1387 Iranian Red Crescent Medical Journal هلال احمر کوثر 2074-1804
2074-1812
ircmj.com علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1388 Iranian Rehabilitation Journal دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-3602
1735-3610
irj.uswr.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1389 Iranian Review of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 2008-8221
-
irfajournal.csr.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1390 Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی 2322-3715
2476-6194
ilt.atu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1391 Jentashapir Journal of Health Research دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر -
2345-4067
jjhres.ajums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1392 Journal Of Research in Applied Linguistics دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز 2345-3303
2345-3303
rals.scu.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1393 Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2322-388X
2345-4601
www.jmatpro.ir علمی-پژوهشی
وزارت علوم
1394 Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies دانشگاه علوم پزشکی شیراز موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2423-5903
2423-5903
jamsat.sums.ac.ir/index.php/JAMSAT علمی-پژوهشی
1395 Journal of Advances in Computer Engineering and Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 2423-4192
2423-4206
jacet.srbiau.ac.ir علمی-پژوهشی
1396 Journal of Advances in Computer Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 2345-606X
2345-6078
jacr.iausari.ac.ir علمی-پژوهشی
1397 Journal of Advances in Environmental Health Research دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2345-3990
-
jaehr.muk.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت
1398 Journal of Advances in Medical Education and Professionalism دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-3561
2322-2220
jamp.sums.ac.ir علمی-پژوهشی
وزارت بهداشت